Bileoga eolais galair

disease illustration

Sa lá inniu, is féidir roinnt galar a chosc le vacsaíniú. A bhuí le vacsaíniú, is féidir daoine a chosaint ar ghalair a d’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith orthu. Déanann vacsaíniú an riosca chun galair a scaipeadh a laghdú freisin i measc baill teaghlaigh, cairde ar scoil agus comharsana, chomh maith le daoine eile sa phobal. Tá taighde leanúnach ar bun le vacsaíní in aghaidh tuilleadh galar a fhorbairt.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi na galair is féidir a chosc le vacsaíniú, féach na bileoga eolais thíos. Tugtar príomhfhíricí i ngach bileog eolais faoi ghalar, agus achoimre ar na siomptóim, aimhréidheanna, an dóigh a scaiptear an galar, na daoine atá i mbaol, an dóigh ar féidir leis an ngalar a chosc agus an dóigh ar féidir leis a chóireáil.

Tá bileoga eolais ar roinnt galar inchoiscthe trí vacsaíniú agus ar COVID-19 ar fáil faoi láthair. Cuirfear leis tuilleadh bileog eolais níos déanaí.

An Bhruitíneach

Galar víreasach ardtógálach is í an bhruitíneach, galar is féidir a tholgadh ag aois ar bith, agus a spreagadh go forleathan.

An fliú

Galar riospráide tolgach is ea an fliú arb ionfhabhtú leis an víreas influenza is cúis leis. Tarlaíonn an fliú san Eoraip in eipidéimí...

An triuch

Is galar baictéarach an-tógálach é an triuch a bhaineann leis na scamhóga agus na feadáin anála. Tugtar ‘whooping cough’ air freisin.

Nóta: Is chun críocha faisnéis ghinearálta an fhaisnéis atá sna bileoga eolais seo agus níor chóir í a úsáid in ionad saineolais aonair agus tuairimí gairmí cúraim sláinte.

Page last updated 13 Már 2020