Informatiebladen over ziekten

disease illustration

Verschillende ziekten kunnen tegenwoordig door vaccinatie worden voorkomen. Dankzij vaccinatie kunnen mensen worden beschermd tegen ziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben. Vaccinatie vermindert ook het risico van verspreiding van ziekten onder familieleden, klasgenoten of collega's, vrienden, buren en andere mensen in de samenleving. Er wordt onderzoek gedaan om vaccins tegen nog meer ziekten te ontwikkelen.

Om meer te weten te komen over ziekten die door vaccinatie voorkomen kunnen worden, kunt u de onderstaande informatiebladen raadplegen. Op elk informatieblad staan de belangrijkste feiten over een ziekte, met een overzicht van de symptomen en complicaties, hoe de ziekte zich verspreidt, wie er risico loopt en hoe de ziekte kan worden voorkomen en kan worden behandeld.

Er zijn momenteel informatiebladen beschikbaar over verschillende ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen en over COVID-19. In een later stadium zullen meer informatiebladen worden gepubliceerd.

Humaan papillomavirus (HPV)

Een HPV-infectie is een virale infectie met humaan papillomavirus dat voornamelijk seksueel wordt overgedragen door direct contact...

Influenza

Influenza (griep) is een besmettelijke luchtwegaandoening die wordt veroorzaakt door infectie met een influenzavirus.

Kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijke bacteriële ziekte van de longen en luchtwegen. Het wordt ook wel pertussis genoemd.

Mazelen

Mazelen is een zeer besmettelijke virusziekte die op elke leeftijd kan worden opgelopen en die op grote schaal kan worden verspreid.

Rodehond

Rodehond (rubella) is een virusinfectie. Bij gezonde personen kent de ziekte meestal een mild verloop.

NB: De informatie in deze informatiebladen is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van individueel deskundig onderzoek en beoordeling door een professionele zorgverlener.

Page last updated 13 mrt 2020