Faktablad om sjukdomar

disease illustration

Idag kan många sjukdomar förebyggas genom vaccination. Tack vare vaccination kan personer skyddas mot sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för deras hälsa. Vaccinationer minskar också risken för smittspridning bland familjemedlemmar, skolkamrater eller kollegor, vänner och grannar och till andra personer i samhället. Forskning pågår för att ta fram vacciner mot fler sjukdomar.

För att få reda på mer om de sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, läs faktabladen nedan. Varje faktablad innehåller viktiga fakta om sjukdomen med en översikt över symtom och komplikationer, hur sjukdomen sprids, vem som riskerar att få den, hur sjukdomen kan förebyggas och hur den kan behandlas.

För närvarande finns faktablad om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination och om covid-19Fler faktablad kommer att tas fram senare.

Influensa

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av en infektion med ett influensavirus. I Europa förekommer influensa...

Kikhosta

Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom i lungor och luftvägar som orsakas av bakterier. Den ger kraftig och långvarig hosta.

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan drabba personer i alla åldrar och som kan få stor spridning.

Obs! Informationen i dessa faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

Page last updated 13 mar 2020