Influenza

Factsheet

Wat is influenza?

Influenza (griep) is een besmettelijke luchtwegaandoening die wordt veroorzaakt door infectie met een influenzavirus. In Europa komt influenza regelmatig voor in jaarlijkse epidemieën in het winterseizoen. Deze epidemieën worden in verband gebracht met hoge percentages ziekenhuisopnamen en mortaliteit.

Het sterftecijfer als gevolg van influenza in de EU/EER-landen die deelnemen aan het EuroMOMO-netwerk (1), wordt geschat op wel 25 sterfgevallen per 100 000 inwoners in de griepseizoenen 2016/17 en 2017/18 (2).

Dieren kunnen ook met influenza worden geïnfecteerd. In sommige gevallen kunnen mensen door dieren worden geïnfecteerd, zoals in het geval van vogelgriep en varkensgriep.

Naast seizoensgebonden epidemieën kunnen incidenteel ook nieuwe influenzavirussen de kop opsteken en pandemieën veroorzaken. Een pandemie is de snelle verspreiding van een nieuw menselijk influenzavirus over de hele wereld. De A(H1N1)pdm09-influenzapandemie in 2009 was verantwoordelijk voor 123 000 tot 203 000 sterfgevallen wereldwijd en een significante mondiale sociaal-economische last (3).

Influenzapandemieën vinden plaats wanneer een nieuwe griepvirusstam opduikt die mensen kan infecteren, waarvoor de meeste mensen niet immuun zijn en die op efficiënte wijze van mens op mens kan worden overgedragen.

Symptoms of influenza

Wat zijn de symptomen van influenza?

Niet iedereen die geïnfecteerd is met een influenzavirus wordt ziek.

Bij degenen die wel ziek worden, zijn veelvoorkomende symptomen:

  • koorts of koortsachtigheid;
  • hoofdpijn;
  • spierpijn;
  • algemeen gevoel van onwelzijn;
  • loopneus;
  • keelpijn;
  • niet-productieve hoest.

De ernst van de ziekte varieert sterk, van helemaal geen symptomen tot ernstige ziekte.

In ongecompliceerde gevallen verdwijnen de symptomen binnen één week na aanvang spontaan.

 

Father and child

Wat zijn de complicaties van influenza?

Complicaties van influenza zijn pneumonie (longontsteking) en encefalitis (hersenontsteking).

Bij mensen met bestaande medische aandoeningen is het risico hoger dat hun toestand verergert na infectie met influenza.

Hoe wordt influenza verspreid?

Influenza kan zich gemakkelijk van persoon tot persoon verspreiden.

Dit gebeurt vooral via rechtstreeks contact met afscheidingen van infectieuze patiënten, zoals druppeltjes vloeistof die vrijkomen bij het hoesten of uitademen.

Het virus verspreidt zich ook via afscheidingen op handen, tissues en oppervlakken die mensen aanraken.

Wie loopt het risico op influenza?

Jaarlijks raakt ongeveer 20% van de bevolking geïnfecteerd met influenza en een op de vier geïnfecteerde personen krijgt symptomen.

Kinderen raken iets vaker geïnfecteerd dan volwassenen.

Ernstige ziekte en complicaties komen vaker voor bij pasgeboren zuigelingen, kwetsbare ouderen en bepaalde medische risicogroepen.

Ongeveer de helft van de kinderen en volwassenen in de werkende leeftijd die worden opgenomen op een intensive care afdeling, hebben echter geen bestaande medische aandoeningen.

process of vaccination illustration

Hoe kan influenza worden voorkomen?

Vaccinatie is de meest effectieve manier om influenza te voorkomen.

De EU-lidstaten bevelen seizoensgebonden influenzavaccinatie aan voor risicogroepen, zoals ouderen en personen met chronische medische aandoeningen zoals hartziekte, problemen met de longen en luchtwegen, diabetes of problemen met het immuunsysteem.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt ook vaccinatie aan voor werknemers in de gezondheidszorg.

De aanbeveling van de EU-Raad betreffende seizoensgebonden influenzavaccinatie moedigt landen aan de vaccinatiegraad onder werknemers in de gezondheidszorg te verhogen.

De meeste EU-lidstaten volgen de aanbevelingen van de WHO op om zwangere vrouwen te vaccineren en sommige volgen de aanbevelingen op om gezonde kinderen tussen de 6 en 59 maanden oud te vaccineren.

Seizoensgebonden influenzavaccins moeten jaarlijks worden aangepast, aangezien influenzavirussen voortdurend evolueren.

Naast vaccinatie zijn antivirale geneesmiddelen ook veilig en effectief om infectie met influenza te voorkomen of de ernst van de infectie in bepaalde omgevingen, zoals verpleeghuizen, te verminderen.

Hoe wordt influenza behandeld?

Voor de meeste gevallen van influenza wordt patiënten geadviseerd om bedrust te houden en veel te drinken om de symptomen onder controle te houden; thuisblijven beperkt ook het risico dat anderen worden geïnfecteerd tot een minimum.

Patiënten wordt geadviseerd een arts te raadplegen als hun toestand blijft verergeren.

Antivirale geneesmiddelen, die zo snel mogelijk na aanvang van de ziekte worden toegediend, zijn veilige en effectieve maatregelen voor de behandeling van influenza.

Antivirale middelen worden doorgaans echter aanbevolen voor ernstige of snel verergerende gevallen.

In sommige gevallen krijgen patiënten bacteriële complicaties na infectie met influenza en moeten ze worden behandeld met antibiotica.

--------------------------------------------------------------------

Referenties:

(1) EuroMOMO - European monitoring of excess mortality for public health action: http://www.euromomo.eu (EN)

(2) Nielsen J. et al. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? Clinical Microbiology and Infection. 2019; deel 25, nummer 10, 1266 – 1276. Beschikbaar op: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. et al. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study. PLoS Med. 2013 nov; 10(11): e1001558. Beschikbaar op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

Voor meer informatie zie de website van het ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

NB: De informatie in dit informatieblad is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van de individuele deskundigheid en het oordeel van een professionele zorgverlener.

Meer informatiebladen

Diphtheria

Key facts on polio, symptoms, complications, risk factors, how it spreads, prevention, and treatment.

Kinkhoest

De belangrijkste feiten over kinkhoest, symptomen, complicaties, risicofactoren, hoe kinkhoest zich verspreidt, preventie en behandeling.