Om os

Organisationsinformation

Hovedformålet med dette websted er at give nøjagtig, objektiv og opdateret dokumentation om vacciner og vaccination. Webstedet giver også en oversigt over de mekanismer i Den Europæiske Union (EU), der sikrer, at de tilgængelige vacciner opfylder de højeste standarder for sikkerhed og effektivitet.

Dette websted er udviklet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i samarbejde med Europa-Kommissionen, herunder navnlig Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE), og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Der er tale om et EU-initiativ, som er udviklet i henhold til Rådets henstilling om styrkelse af samarbejdet om bekæmpelse af vaccineforebyggelige sygdomme, som blev vedtaget i december 2018.

Kommunikationseksperter og videnskabsfolk i disse organisationer er med til at udarbejde indholdet (1).

Repræsentanter fra EU- og EØS-landenes sundhedsorganisationer er blevet hørt i forbindelse med færdiggørelsen af webstedets indhold og de forskellige sprogversioner.

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen er EU's politisk uafhængige udøvende organ. Den har alene ansvaret for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning, og den gennemfører de afgørelser, der træffes af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Kommissionen er opdelt i afdelinger, der udarbejder politikker inden for specifikke områder. En af disse afdelinger er Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, der har ansvaret for EU's politik vedrørende fødevaresikkerhed og sundhed, og som overvåger gennemførelsen af de dertil knyttede love.

For at fremme udbredelsen af vaccination vedtog Rådet en henstilling om styrkelse af samarbejdet om bekæmpelse af vaccineforebyggelige sygdomme i december 2018. Initiativet har til formål at imødegå skepsissen over for vacciner, fremme koordineringen af vaccineforsyningen, understøtte forskning og innovation og styrke EU's samarbejde mod vaccineforebyggelige sygdomme.

Læs mere på: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en og https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

ECDC er en videnskabelig EU-organisation, der har til formål at styrke Europas forsvar mod infektionssygdomme. Kernefunktionerne omfatter en bred vifte af aktiviteter: overvågning, epidemiologiske efterretninger, indstats, videnskabelig rådgivning, mikrobiologi, beredskab, folkesundhedskurser, internationale relationer, sundhedskommunikation og det videnskabelige tidsskrift Eurosurveillance.

Hvad angår vaccineforebyggelige sygdomme, fremlægger ECDC regelmæssige overvågningsdata, f.eks. antallet af bekræftede tilfælde, giver videnskabelig rådgivning om vacciner, overvåger sygdomsudbrud og udarbejder materiale til understøttelse af kommunikation om immunisering.

ECDC vedligeholder også vaccinationsplanlægningsværtøjet, som er en interaktiv onlineplatform, der viser alle EU-medlemsstaternes vaccinationsprogrammer.

Yderligere oplysninger: https://www.ecdc.europa.eu/

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er et decentralt agentur i Den Europæiske Union (EU), der har ansvaret for videnskabelig vurdering, kontrol og sikkerhedsovervågning af lægemidler i EU. EMA er en netværksorganisation, hvis aktiviteter involverer flere tusind eksperter fra hele Europa. Disse eksperter udfører arbejdet i EMA's videnskabelige udvalg.

EMA sikrer effektiviteten, kvaliteten og sikkerheden ved vacciner. EMA og EMA's videnskabelige udvalg gennemgår alle tilgængelige data og vurderer lægemidlernes fordele og risici, før de godkendes, og mens de markedsføres i EU. EMA samarbejder tæt med europæiske og internationale partnere og deler oplysninger om vacciner og god regulatorisk praksis.

Yderligere oplysninger: https://www.ema.europa.eu /

Kontakt os

Du kan komme i kontakt med os via evip@ecdc.europa.eu

(1) Europa-Kommissionen, ECDC og EMA har mekanismer til at sikre uvildighed. Personale og eksperter skal angive, om de har personlige eller andre interesser i en virksomhed eller organisation, der kan kompromittere deres uvildighed. Dette skal sikre, at personale og eksperter i deres opgaveløsning ikke håndterer sager, som de kan have en direkte eller indirekte personlig interesse i, så deres uafhængighed kompromitteres.

Page last updated 13 mar 2020