Despre noi

Informații privind întreprinderile

Scopul principal al acestui site este de a furniza dovezi exacte, obiective și actualizate despre vaccinuri și vaccinare. De asemenea, oferă o imagine de ansamblu asupra mecanismelor existente în Uniunea Europeană (UE) pentru a se asigura că vaccinurile disponibile sunt conforme cu cele mai înalte standarde de siguranță și eficacitate.

Site-ul de față a fost dezvoltat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), în parteneriat cu Comisia Europeană, în special Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) din cadrul acesteia, precum și cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA). Acesta este o inițiativă a Uniunii Europene și a fost creat în urma Recomandării Consiliului privind consolidarea cooperării în combaterea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, adoptată în decembrie 2018.

Pentru a dezvolta conținutul site-ului, au fost implicați experți în domeniul științific și al comunicării din cadrul acestor organizații, iar

pentru a finaliza conținutul site-ului și versiunile sale lingvistice, au fost consultați reprezentanți ai organizațiilor de sănătate publică din țările UE și SEE.

Comisia Europeană

Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct de vedere politic. Este singura responsabilă pentru elaborarea de propuneri pentru noua legislație europeană și pune în aplicare deciziile Parlamentului European și ale Consiliului UE. Comisia este împărțită în direcții care elaborează politici în domenii specifice. Una dintre direcții este DG Sănătate și Siguranță Alimentară, care răspunde de politica UE în materie de siguranță alimentară și sănătate și cu monitorizarea punerii în aplicare a legislației aferente.

Pentru a îmbunătăți acoperirea vaccinală, Consiliul a adoptat în decembrie 2018 o Recomandare privind consolidarea cooperării UE în combaterea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Inițiativa urmărește abordarea reticenței față de vaccinare, îmbunătățirea coordonării achiziției de vaccinuri, sprijinirea cercetării și inovării, precum și consolidarea cooperării UE privind bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_ro și https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_ro

 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

ECDC este o agenție a UE care activează în domeniul științific și care urmărește consolidarea măsurilor de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase. Funcțiile de bază acoperă o gamă largă de activități: supraveghere, informații despre epidemii, răspuns, consultanță științifică, microbiologie, pregătire, formare în domeniul sănătății publice, relații internaționale, comunicare în domeniul sănătății, precum și jurnalul științific Eurosurveillance.

În ceea ce privește bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, ECDC furnizează date de supraveghere periodice, de exemplu numărul de cazuri confirmate, și consultanță științifică în materie de vaccinuri, monitorizează focarele de boală și elaborează materiale pentru sprijinirea comunicării privind imunizarea.

De asemenea, ECDC gestionează Vaccine Scheduler, o platformă interactivă online care prezintă programele de vaccinare din toate statele membre ale UE.

Pentru mai multe informații, vizitați: https://www.ecdc.europa.eu/

Agenția Europeană pentru Medicamente

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) este o agenție descentralizată a Uniunii Europene (UE) care răspunde de evaluarea științifică, supravegherea și monitorizarea siguranței medicamentelor în UE. EMA este o organizație în rețea, ale cărei activități antrenează mii de experți din toată Europa. Prin intermediul acestor experți se desfășoară activitatea comitetelor științifice ale EMA.

EMA asigură eficacitatea, calitatea și siguranța vaccinurilor. EMA și comitetele sale științifice examinează toate datele disponibile și evaluează beneficiile și riscurile vaccinurilor înainte de a fi aprobate și pe perioada comercializării lor în UE. EMA colaborează îndeaproape cu parteneri europeni și internaționali și face schimb de informații referitoare la vaccinuri și bunele practici de reglementare.

Pentru mai multe informații, vizitați: https://www.ema.europa.eu /

Contactați-ne

Ne puteți contacta prin evip@ecdc.europa.eu

(1) Comisia Europeană, ECDC și EMA dispun de mecanisme pentru asigurarea imparțialității. Personalul și experții au obligația de a declara orice interes personal sau de orice altă natură, față de orice întreprindere sau organizație, care le-ar putea compromite imparțialitatea. Motivul acestei declarații este de a garanta că personalul și experții nu se ocupă de chestiuni față de care pot avea, direct sau indirect, un interes personal care le-ar putea afecta independența în exercitarea atribuțiilor lor.

Page last updated 13 Mar 2020