Um okkur

Fyrirtækjaupplýsingar

Megintilgangur þessarar vefsíðu er að veita nákvæmar, hlutlægar, uppfærð sönnunargögn um bóluefni og bólusetningu almennt. Hún veitir einnig yfirlit yfir það fyrirkomulag sem er til staðar í Evrópusambandinu (ESB) til að tryggja að bóluefni sem fást séu í samræmi við ströngustu kröfur um öryggi og skilvirkni.

Þessi vefsíða var þróuð af Sóttvarnarstofnun Evrópu (ECDC), í samstarfi við framkvæmdastjórn ESB, sérstaklega í samstarfi við heilsu og matvælaöryggisdeildina (DG SANTE) og Lyfjastofnun Evrópu (EMA). Hún var þróuð af frumkvæði Evrópusambandsins í kjölfar Tilmæla Ráðsins um Aukið Samstarf Gegn Sjúkdómum sem Hægt er að Koma í Veg Fyrir með Bóluefni sem samþykkt var í desember 2018.

Samskipta- og vísindasérfræðingar þessara samtaka taka þátt í að þróa innihaldið (1).

Haft var samráð við fulltrúa frá lýðheilsusamtökum ESB og EES-ríkjanna til að ganga frá innihaldi vefsíðunnar og tungumálaútgáfum þess.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er óháð pólitískt framkvæmdarvald ESB. Það eitt og sér ábyrgt fyrir að semja tillögur að nýjum evrópskum löggjöfum og innleiðir ákvarðanir Evrópuþingsins og ESB ráðsins. Framkvæmdastjórninni er skipt í deildir sem þróa stefnur á tilteknum sviðum. Ein deildanna er DG fyrir heilbrigði og matvælaöryggi, sem ber ábyrgð á stefnu ESB varðandi fæðuöryggi og heilsu og eftirlit með framkvæmd skyldra laga.

Til að bæta upptöku bólusetningar samþykkti ráðið, í desember 2018, tilmæli um að efla samstarf ESB um bóluefni sem koma í veg fyrir sjúkdóma. Frumkvæðið miðar að því að takast á við efablendni við bóluefni, bæta samhæfingu varðandi innkaup bóluefna, styðja rannsóknir og nýsköpun og styrkja samvinnu ESB um bóluefni sem geta komið í veg fyrir sjúkdóma.

Hægt er að lesa meira hér: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en og hér https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

 

Sóttvarnarstofnun Evrópu

Sóttvarnarstofnun Evrópu er vísindastofnun ESB sem miðar að því að styrkja varnir Evrópu gegn smitsjúkdómum. Kjarnaaðgerðirnar ná yfir breitt svið athafna: eftirlit, upplýsingaöflun faraldurs, viðbrögð, vísindaleg ráð, örverufræði, viðbúnað, lýðheilsuþjálfun, alþjóðasamskipti, heilbrigðissamskipti og vísindatímaritið Eurosurveillance.

Á sviði sjúkdóma sem hægt er að koma í veg fyrir með bólusetningu veitir Sóttvarnarstofnun Evrópu regluleg eftirlitsgögn, t.d. fjöldi staðfestra mála og vísindaleg ráð um bóluefni, fylgist með sjúkdómsfaröldrum og þróar efni til að styðja samskipti um bólusetningu.

Sóttvarnarstofnun heldur einnig utan um bólusetningaráætlunina, nettengdur gagnvirkur vettvangur sem sýnir bólusetningaráætlanir allra aðildarríkja ESB.

Fyrir frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu: https://www.ecdc.europa.eu/

Lyfjastofnun Evrópu

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) er dreifstýrð stofnun innan Evrópusambandsins (ESB) sem ber ábyrgð á vísindalegu mati, eftirliti og öryggiseftirliti á lyfjum innan ESB. EMA eru netstofnun þar sem þúsundir sérfræðinga víðsvegar í Evrópu taka þátt. Þessir sérfræðingar annast vísindastörf Lyfjastofnunar Evrópu.

Lyfjastofnun Evrópu tryggir virkni, gæði og öryggi bóluefna. Lyfjastofnun Evrópu og vísindanefndir þess skoða öll tiltæk gögn og meta ávinning og áhættu þeirra áður en þau eru samþykkt og meðan þau eru á markaði innan ESB. Lyfjastofnun Evrópu vinnur náið með evrópskum og alþjóðlegum samstarfsaðilum og deilir upplýsingum um bóluefni og regluverk.

Fyrir frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu: https://www.ema.europa.eu

Hafðu samband

Þú getur haft samband við okkur í gegnum evip@ecdc.europa.eu

(1) Framkvæmdastjórn ESB, Sóttvarnarstofnun Evrópu og Lyfjastofnun Evrópu eru með fyrirkomulag til að tryggja óhlutdrægni. Starfsfólki og sérfræðingum er skylt að tilkynna um hvers kyns persónuleg hagsmuni eða annarra hagsmuna í viðskiptum eða samtökum sem gætu komið niður á hlutleysi þeirra. Þetta er til að tryggja að starfsfólk og sérfræðingar taki ekki við, er þeir sinna skyldum sínum, málum þar sem þeir geta, beint eða óbeint, haft persónulegra hagsmuna að gæta sem geta haft áhrif á hlutleysi þeirra.