Kiedy się szczepić

Szczepionki chronią ludzi na różnych etapach życia. Szczepionki są zalecane w różnym wieku, często u niemowląt i dzieci, lecz również u młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku.

Krajowe programy szczepień w państwach UE/EOG zalecają szczepienia w określonym wieku i dla konkretnych populacji. Zawierają również zalecenia dla osób przewlekle chorych. W niektórych krajach zalecenia takie wydawane są na szczeblu państwowym lub regionalnym.

Pracownicy służby zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki) mają za zadanie dopilnowanie, aby pacjenci w ramach opieki zdrowotnej otrzymywali zalecane szczepionki w odpowiednim czasie.

Niektóre szczepionki nie są częścią rutynowych programów immunizacyjnych, lecz skierowane są do określonych grup. Przykładowo osoby podróżujące do regionów, w których występują niektóre choroby zakaźne, takie jak żółta febra czy dur brzuszny, mogą potrzebować szczepień. W niektórych krajach przed wjazdem należy okazać dowód przyjęcia niektórych z nich.

Harmonogramy szczepień w UE/EOG

Każdy kraj UE/EOG jest odpowiedzialny za swoją krajową politykę w zakresie zdrowia publicznego, w tym...

Obowiązkowe lub zalecane szczepienia

Każde państwo UE/EOG prowadzi własny program szczepień

Szczepienia uzupełniające i dawki przypominające

Niektóre osoby mogły nie otrzymać pełnej liczby szczepień albo nie otrzymały zalecanej liczby dawek.

Kiedy unikać szczepień?

Szczepienie może być przeciwwskazane dla niektórych osób, co oznacza, że nie powinny one otrzymać szczepionki.

Page last updated 13 mar 2020