Obowiązkowe lub zalecane szczepienia

Każde państwo członkowskie UE/EOG prowadzi własny program szczepień. Większość z nich oferuje szczepienia na zasadzie zalecenia. W 12 państwach UE/EOG szczepienie dzieci przeciwko niektórym chorobom jest obowiązkowe, choć każde z państw uznaje różne szczepionki za obowiązkowe.

Państwa UE/EOG mogą pochwalić się wysokimi poziomami wyszczepialności, zarówno jeśli chodzi o obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe szczepienia.

Każde państwo samodzielnie decyduje o tym, czy szczepienie jest obowiązkowe, czydobrowolne na jego terytorium. Władze krajowe biorą pod uwagę takie czynniki jak systemy opieki zdrowotnej, systemy prawne i normy kulturowe.

Wykaz państw stosujących obowiązkowe szczepienia znajduje się w harmonogramie szczepień (Vaccine Scheduler).

Harmonogramy szczepień w UE/EOG

Każdy kraj UE/EOG jest odpowiedzialny za swoją krajową politykę w zakresie zdrowia publicznego, w tym...

Szczepienia uzupełniające i dawki przypominające

Niektóre osoby mogły nie otrzymać pełnej liczby szczepień albo nie otrzymały zalecanej liczby dawek.

Kiedy unikać szczepień?

Szczepienie może być przeciwwskazane dla niektórych osób, co oznacza, że nie powinny one otrzymać szczepionki.

Page last updated 13 mar 2020