Meta għandu jsir it-tilqim

Il-vaċċini jipproteġu lin-nies matul stadji differenti tal-ħajja. Il-vaċċini huma rrakkomandati għal gruppi ta’ etajiet differenti, ħafna drabi għat-trabi u t-tfal, iżda wkoll għall-adolexxenti, l-adulti u n-nies anzjani.

Skedi ta’ tilqim nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE jirrakkomandaw tilqim f’etajiet speċifiċi u għal popolazzjonijiet speċifiċi. Dawn jipprovdu wkoll rakkomandazzjonijiet għal nies b’mard kroniku. F’uħud mill-pajjiżi dawn ir-rakkomandazzjonijiet isiru fil-livell ta’ stat jew livell reġjonali.

Il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa (eż. tobba, infirmiera) għandhom rwol li jiżguraw li pazjenti taħt il-kura tagħhom jingħataw il-vaċċini rakkomandati fil-ħin xieraq.

Uħud mill-vaċċini mhumiex parti mill-iskedi ta’ tilqim ta' rutina iżda huma mmirati lejn gruppi speċifiċi. Pereżempju, nies li jivvjaġġaw lejn reġjuni fejn jiċċirkola ċertu mard infettiv bħad-deni isfar u t-tifojde jistgħu jkunu jeħtieġu jitlaqqmu. Uħud mill-pajjiżi jeħtieġu prova ta’ ċertu tilqim qabel ma jippermettu d-dħul lejn il-pajjiż.

L-iskedi tat-tilqim fl-UE/fiż-ŻEE

Kull pajjiż tal-UE/taż-ŻEE huwa responsabbli għall-politika nazzjonali tas-saħħa pubblika tiegħu stess, inkluż...

Tilqim obbligatorju jew irrakkomandat

Kull pajjiż tal-UE/taż-ŻEE jimplimenta l-programm ta’ immunizzazzjoni tiegħu stess.

Tilqim ta’ rkupru u boosters

Xi persuni setgħu tilfu tilqima jew ma ħadux in-numru rakkomandat ta’ dożi.

Meta għandu jiġi evitat it-tilqim

Vaċċin jista’ jkun kontraindikat għal ċerti persuni, u dan ifisser li dawn il-persuni ma għandhomx jitlaqqmu.

Page last updated 13 Mar 2020