Kedy očkovať

Očkovacie látky chránia ľudí v rôznych fázach života. Očkovacie látky sa odporúčajú pre rôzne vekové skupiny, často pre dojčatá a deti, rovnako však aj pre dospievajúcich, dospelých a starších ľudí.

V rámci vnútroštátnych plánov očkovania v krajinách EÚ/EHP sa odporúčajú očkovacie látky v rôznom veku a pre špecifické populácie. Takisto obsahujú odporúčania pre ľudí s chronickými chorobami. V niektorých krajinách sa takéto odporúčania vydávajú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Zdravotnícki pracovníci (napr. lekári, zdravotné sestry) zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby pacienti, o ktorých sa starajú, dostávali odporúčané vakcíny v správnom čase.

Niektoré vakcíny nie sú súčasťou bežných plánov očkovania, sú však zacielené na osobitné skupiny. Napríklad v prípade ľudí, ktorí cestujú do oblastí s výskytom určitých infekčných chorôb, ako je žltá zimnica a týfusová horúčka, môže byť potrebné očkovanie. V niektorých krajinách sa pred povolením vstupu do krajiny vyžaduje doklad o určitých očkovaniach.

Očkovacie stratégie v EÚ/EHP

Jednotlivé členské štáty EÚ/EHP zodpovedajú za svoju politickú stratégiu v oblasti verejného zdravia vrátane...

Povinné alebo odporúčané očkovanie

Všetky členské štáty EÚ/EHP majú svoj imunizačný program.

Dodatočné očkovanie a preočkovanie

Niektorí ľudia premeškali očkovanie alebo neboli preočkovaní podľa odporúčaní.

Kedy sa vyhnúť očkovaniu

Očkovacia látka môže byť pre určité osoby kontraindikovaná. To znamená, že by ju nemali dostať.

Page last updated 13 mar 2020