Når skal man vaksineres?

Vaksiner beskytter mennesker i ulike stadier av livet. Vaksiner anbefales ulike aldersgrupper, ofte spebarn og barn, men også ungdom, voksne og eldre.

Nasjonale vaksineprogram i EU/EØS-land anbefaler vaksiner for bestemte aldre og grupper av befolkningen. De gir også anbefalinger for folk som er kronisk syke. I noen land gis slike anbefalinger på delstats- eller regionalt plan.

Helsepersonell (f.eks. leger, sykepleiere) skal bistå med å sørge for at pasienter i deres pleie, får de anbefalte vaksinene til rett tid.

Enkelte vaksiner er ikke inkludert i de rutinemessige vaksinasjonsprogrammene, men er siktet inn på spesifikke grupper. For eksempel kan personer som reiser til områder der det finnes visse smittsomme sykdommer, som gulfeber og tyfoidfeber, ha behov for vaksinasjon. Noen land krever bevis for bestemte vaksinasjoner før de gir innreisetillatelse.

Vaksinasjonsprogram i EU/EØS

Hvert enkelt EU/EØS-land har ansvar for sin egen nasjonale helsepolitikk, herunder...

Obligatorisk eller anbefalt vaksinasjon

Hvert enkelt EU/EØS-land iverksetter sitt eget vaksinasjonsprogram.

Innhentings- og oppfriskingsvaksiner

Noen mennesker har kanskje gått glipp av en vaksinasjon eller fikk ikke det anbefalte antall doser.

Når bør vaksinasjon unngås?

En vaksine kan være kontraindisert for enkelte mennesker, det vil si at de ikke bør ta den.