Kad vakcinēties

Vakcīnas aizsargā cilvēkus dažādos dzīves posmos. Vakcīnas iesaka dažādām vecuma grupām, nereti zīdaiņiem un bērniem, taču arī pusaudžiem, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem.

Valsts vakcinācijas grafikos ES/EEZ valstīs tiek rekomendētas vakcīnas konkrētos vecumos un konkrētām iedzīvotāju grupām. Tajos arī ir sniegti ieteikumi cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Dažās valstīs šādus ieteikumus sniedz valsts vai reģionālā līmenī.

Veselības aprūpes speciālistu (piemēram, ārstu, māsu) uzdevums ir nodrošināt, ka viņu aprūpē esošie pacienti saņem ieteiktās vakcīnas pareizajā laikā.

Dažas vakcīnas nav ietvertas kārtējās vakcinācijas grafikos, taču tās paredzētas konkrētām grupām. Piemēram, vakcinēties var būt nepieciešams cilvēkiem, kuri ceļo uz reģioniem, kuros ir izplatītas noteiktas infekcijas slimības, piemēram, dzeltenais drudzis vai tīfs. Dažās valstīs, lai saņemtu atļauju tajās ieceļot, ir nepieciešams pierādījums par noteiktām saņemtām vakcinācijām.

Vakcinācijas grafiki ES/EEZ

Katra ES/EEZ valsts ir atbildīga par savu valsts sabiedrības veselības politiku, tostarp...

Obligāta vai ieteicama vakcinācija

Katra ES/EEZ valsts īsteno savu imunizācijas programmu.

Nokavēta vakcinācija un atkārtotas devas

Daži cilvēki, iespējams, nav veikuši vakcināciju vai nav saņēmuši ieteicamo devu skaitu.

Kad nevakcinēties

Vakcīna dažiem cilvēkiem var būt kontrindicēta, proti, viņiem to nevajadzētu saņemt.

Page last updated 13 Mar 2020