Wanneer vaccineren?

Vaccinatie biedt bescherming in verschillende levensfasen. Vaccinatie is aan te bevelen voor verschillende leeftijdsgroepen, in de eerste plaats voor zuigelingen en jonge kinderen, maar ook voor teenagers, volwassenen en ouderen.

De nationale vaccinatieschema’s van de lidstaten van de EU/EER bevatten aanbevelingen voor vaccinaties op bepaalde leeftijden en voor bepaalde groepen van de bevolking. Ook worden aanbevelingen gedaan voor mensen met een chronische aandoening. In sommige landen verstrekt de overheid dergelijke aanbevelingen op nationaal of regionaal niveau.

Professionele zorgverleners (zoals artsen en verpleegkundigen) zorgen ervoor dat hun patiënten op het juiste tijdstip de aanbevolen inentingen krijgen.

Sommige inentingen maken geen deel uit van de gewone vaccinatieprogramma’s, maar zijn op specifieke groepen gericht. Zo doen mensen die naar regio’s reizen waar bepaalde besmettelijke ziekten, zoals gele koorts of tyfus, wijdverspreid zijn, er goed aan zich te laten inenten. Sommige landen laten reizigers alleen toe als zij kunnen aantonen dat zij bepaalde vaccinaties gehad hebben.

Vaccinatieschema’s in de EU/EER

Elk EU/EER-land is verantwoordelijk voor zijn eigen nationale volksgezondheidsbeleid en dus ook...

Verplichte of aanbevolen vaccinaties

Elk EU/EER-land voert zijn eigen immunisatieprogramma uit.

Inhaalvaccinaties en boosters

Het komt voor dat mensen een inenting zijn vergeten of dat ze niet het aanbevolen aantal doses van een vaccin hebben gekregen.

Wanneer moet u vaccinatie vermijden?

Voor bepaalde mensen kan een vaccin gecontra-indiceerd zijn, wat betekent dat dit vaccin niet aan hen mag worden toegediend...

Page last updated 13 mrt 2020