Obligatorisk eller anbefalt vaksinasjon

Hvert enkelt EU/EØS-land iverksetter sitt eget vaksinasjonsprogram. De fleste EU/EØS-land tilbyr vaksinasjon basert på anbefaling. I 12 EU/EØS-land er det obligatorisk å vaksinere barn mot visse sykdommer, men hvilke vaksiner som er obligatoriske, varierer landene imellom.

EU/EØS-land har oppnådd høy vaksinasjonsdekning gjennom obligatorisk og frivillig vaksinasjon.

Hvert enkelt EU/EØS-land avgjør selv om vaksinasjon er obligatorisk eller frivillig i sitt land. Nasjonale myndigheter tar hensyn til faktorer som deres helsesektor, rettssystem og kulturelle forutsetninger.

Informasjon om hvilke land som har obligatorisk vaksinasjon finner du i vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjonsprogram i EU/EØS

Hvert enkelt EU/EØS-land har ansvar for sin egen nasjonale helsepolitikk, herunder...

Innhentings- og oppfriskingsvaksiner

Noen mennesker har kanskje gått glipp av en vaksinasjon eller fikk ikke det anbefalte antall doser.

Når bør vaksinasjon unngås?

En vaksine kan være kontraindisert for enkelte mennesker, det vil si at de ikke bør ta den.