Influwenza

L-influwenza hija marda respiratorja li tittieħed ikkawżata minn infezzjoni b’virus tal-influwenza. Fl-Ewropa, l-influwenza sseħħ...

Ir-rubella

Ir-rubella (il-ħosba Ġermaniża) hija infezzjoni virali. F’individwi b'saħħithom din normalment tkun marda ħafifa.

Pertussis

Il-pertussis hija marda batterika infettiva ħafna li tinvolvi l-pulmun u l-passaġġi tan-nifs. Din hi magħrufa wkoll bħala sogħla konvulżiva.

disease illustration

L-iskop ewlieni ta' dan is-sit web huwa li jipprovdi evidenza preċiża, oġġettiva u aġġornata dwar il-vaċċini u t-tilqim. Dan jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn il-mekkaniżmi implimentati fl-Unjoni Ewropea (UE) biex jiġi żgurat li l-vaċċini jikkonformaw mal-ogħla standards ta' sigurtà u effettività.

Il-Kummissjoni hija maqsuma f'dipartimenti li jiżviluppaw politiki f'oqsma speċifiċi. Wieħed mid-dipartimenti huwa d- DĠ għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, responsabbli għall-politika tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza alimentari u biex jimmonitorja l-implimentazzjoni ta' liġijiet relatati. Aqra iktar

Benefiċċji tat-tilqim għall-individwi

It-tilqim jipproteġi lill-individwi kontra mard li jista’ jkollu konsegwenzi serji għal...

Il-benefiċċji tat-tilqim għall-komunità

It-tilqim jipproteġi lill-persuni mlaqqma u lill-persuni ta’ madwarhom li huma vulnerabbli...

Kif jaħdmu l-vaċċini

Kull virus u batterju joħloq reazzjoni unika fis-sistema immunitarja li tinvolvi sett speċifiku ta’ ċelloli fid-demm...

Approvazzjoni tal-vaċċini fl-Unjoni Ewropea

Qabel ma vaċċin ikun jista’ jiġi approvat fl-UE, irid jgħaddi minn ittestjar rigoruż mill-iżviluppatur...

Meta għandu jsir it-tilqim

Il-vaċċini jipproteġu lin-nies matul stadji differenti tal-ħajja. Il-vaċċini huma rakkomandati għal gruppi ta’ etajiet differenti...

L-effettività tat-tilqim

Il-kapaċità ta' tilqima li tipprevjeni marda speċifika tiddetermina l-effettività tagħha.