Huvudsyftet med webbplatsen är att tillhandahålla korrekta, objektiva och aktuella fakta om vacciner och vaccination. Den ger även en översikt över mekanismerna på plats i Europeiska unionen (EU) för att säkerställa att tillgängliga vacciner uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och ändamålsenlighet. Läs mer.

Polio

Nyckelfakta om polio, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Röda hund

Nyckelfakta om röda hund, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Type of content
Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.

När ska man vaccinera?

Hitta nationella vaccinationsscheman för EU-/EES-länder som erbjuder vaccinationer för specifika åldersgrupper och populationer.

Effektiviteten hos vacciner

Godkända vacciner är effektiva när det gäller att förebygga sjukdomar och allvarliga symtom och att minska spridningen.