Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet, benmärgen och hela kroppen som ingår i immunförsvaret. Cellerna är bland annat s.k. T‑celler och B‑celler.

Ett vaccin stimulerar kroppens immunsvar och får kroppen att ”minnas” en särskild sjukdom utan att orsaka den.

De flesta vacciner innehåller en kraftigt försvagad eller inaktiverad (avdödad) form av ett virus eller en bakterie som vanligtvis orsakar en sjukdom, eller så innehåller de en liten del av viruset eller bakterien. Detta är ett så kallat antigen.

När en person får vaccinet uppfattar immunsystemet antigenet som ”främmande” för kroppen. Detta aktiverar immunsystemets celler så att de dödar de sjukdomsframkallande virusen eller bakterierna och bildar antikroppar mot dem. Antikroppar är särskilda proteiner som hjälper till att döda virusen eller bakterierna.

Om personen senare kommer i kontakt med viruset eller bakterien som orsakar sjukdom kommer immunsystemet att ”minnas” viruset eller bakterien. Det kan då snabbt producera rätt antikroppar och aktivera rätt immunceller för att döda viruset eller bakterien och därmed skydda personen från sjukdomen.

Immuniteten kvarstår vanligen i åratal och ibland för hela livet. Hur länge den kvarstår beror på sjukdomen och på vaccinet.

Immunitet genom vaccination skyddar inte bara den som blivit immun utan skyddar också ovaccinerade personer i samhället, t.ex. spädbarn som är för unga att få vaccin. Denna s.k. flockimmunitet kan bara fungera om tillräckligt många människor vaccineras.

En person som blir immun genom att få sjukdomen kan däremot utsätta andra ovaccinerade personer för sjukdomen. Personen riskerar också att drabbas av komplikationer.

   How vaccines work
   1. Antigen 2. Antikroppar 3. Immunsvar

   Vissa nyare vacciner innehåller en molekyl som kallas mRNA i stället för ett antigen. Detta mRNA innehåller instruktioner om att bilda ett antigen som är identiskt med en liten del av ett verkligt virus.

   När en person får ett mRNA-vaccin tolkar några av personens celler instruktionerna i mRNA:t. Dessa celler bildar sedan antigenet under en kort tid innan de bryter ner mRNA:t. Immunsystemet uppfattar då på samma sätt antigenet som främmande och aktiverar immunceller och bildar antikroppar. Vissa vacciner mot covid-19 är mRNA-vacciner.

    Vaccinets beståndsdelar

    Förutom ett eller flera antigener har ett vaccin andra beståndsdelar. Dessa inbegriper följande...

    Page last updated 17 feb 2021