Povinné alebo odporúčané očkovanie

Všetky členské štáty EÚ/EHP majú svoj imunizačný program. Vo väčšine krajín EÚ/EHP očkovanie nie je povinné. V 12 krajinách EÚ/EHP je očkovanie detí proti niektorým chorobám povinné, ale v uvedených krajinách nie sú tieto povinné vakcíny vždy rovnaké.

Krajiny EÚ/EHP dosiahli vysokú mieru zaočkovanosti prostredníctvom povinného a nepovinného očkovania.

Každý členský štát EÚ/EHP rozhoduje o tom, či je očkovanie na jeho území povinné alebo nepovinné. Vlády pritom zohľadňujú rôzne faktory, ako je systém zdravotníctva, právny poriadok a kultúrne zvyklosti.

Informácie o tom, v ktorých krajinách je očkovanie povinné, sa nachádzajú v plánovači očkovaní.

Očkovacie stratégie v EÚ/EHP

Jednotlivé členské štáty EÚ/EHP zodpovedajú za svoju politickú stratégiu v oblasti verejného zdravia vrátane...

Dodatočné očkovanie a preočkovanie

Niektorí ľudia premeškali očkovanie alebo neboli preočkovaní podľa odporúčaní.

Kedy sa vyhnúť očkovaniu

Očkovacia látka môže byť pre určité osoby kontraindikovaná. To znamená, že by ju nemali dostať.

Page last updated 13 mar 2020