Očkovanie

Očkovanie chráni ľudí pred závažnými a život ohrozujúcimi infekčnými ochoreniami, ako sú chrípka, záškrt, tetanus, pertussis (čierny kašeľ), osýpky, mumps, rubeola (nemecké osýpky), meningokokové ochorenie, invazívne pneumokokové ochorenie a detská obrna.

Očkovaním sa každoročne zabráni tomu, aby 2,7 milióna ľudí na celom svete dostalo osýpky, jeden milión čierny kašeľ a dva milióny detí tetanus (1).

V minulosti mnoho ľudí zomrelo na choroby, ktorým sa dá teraz predísť očkovaním. Ľudia tiež častejšie trpeli komplikáciami súvisiacimi s ochorením, ako sú slepota z dôvodu osýpok a deti narodené so stratou sluchu, šedým zákalom alebo poruchami učenia v dôsledku toho, že ich matky dostali počas tehotenstva rubeolu. Detská obrna, ako si pamätá veľa ľudí narodených pred rokom 1960, bola v Európe a ďalších regiónoch hlavnou príčinou úmrtia, ochrnutia a celoživotného postihnutia.

Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku.

Aké nákazlivé sú jednotlivé ochorenia?

how contagious measles is
Osýpky

Osýpky

12 – 18 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious mumps is
Mumps

Mumps

4 – 7 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious pertussis is
Čierny kašeľ

Čierny kašeľ

12 – 17 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious rubella is
Záškrt/Rubeola

Záškrt/Rubeola

6 – 7 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious influenza is
Chrípka

Chrípka

1 – 4 osoby

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

Zdroj: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines (Očkovacie látky).

Piate vydanie 2008, Elsevier Inc.

Očkovanie pomáha zabrániť šíreniu ochorenia v rámci spoločenstiev. Ak je očkované veľké percento populácie, infekčné ochorenia sa nemôžu ľahko šíriť. Ide o jav známy ako „kolektívna imunita“ (označovaný aj ako „stádová imunita“). Očkovanie môže odstrániť ochorenia alebo výrazne znížiť počet nových prípadov.

Vďaka očkovaniu:

  • sú na celom svete vyhubené kiahne;
  • vo väčšine častí sveta vrátane Európy nedochádza k prenosu detskej obrny.

Očkovanie zabraňuje aj vzniku určitých typov predrakovinových nádorov a rakoviny, napríklad:

  • očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) môže pomôcť predísť rakovine krčka maternice a iným druhom rakoviny vyvolaným infekciou HPV;
  • očkovanie proti hepatitíde typu B môže pomôcť predísť rakovine pečene spôsobenej dlhodobou infekciou hepatitídy typu B.

Programy očkovania majú širší spoločenský prínos. Pomáhajú znižovať sociálnu, psychologickú a finančnú záťaž ochorením na obyvateľov a vlády, znižujú tlaky na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti a umožňujú ľuďom vykonávať produktívne činnosti vrátane vzdelávania a zamestnania.

Očkovanie je najlepší spôsob, ako získať imunitu proti ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním, na rozdiel od imunity získanej nákazou. Očkovaním sa u ľudí predchádza výskytu príznakov ochorenia, ktoré môže byť závažné.

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Prínosy očkovania pre jednotlivcov

Očkovanie chráni jednotlivcov pred ochoreniami, ktoré môžu mať vážne následky pre...

Prínosy očkovania pre spoločnosť

Očkovanie chráni očkované osoby, ako aj ich blízke osoby, ktoré sú náchylné na ochorenia...

Kedy očkovať

Očkovacie látky chránia ľudí v rôznych fázach života. Očkovacie látky sa odporúčajú pre rôzne vekové skupiny ...

Page last updated 13 mar 2020