Βίντεο και ενημερωτικά γραφήματα

Ενημερωτικά γραφήματα

Data

Ενημερωτικό γράφημα: Πώς τα εμβόλια mRNA σας προστατεύουν από τη νόσο COVID-19

Infographic

Το παρόν ενημερωτικό γράφημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα εμβόλια mRNA.

Data

Ενημερωτικό γράφημα — Εμβόλια ιικών φορέων κατά της νόσου COVID-19: πώς λειτουργούν

Infographic

Το παρόν ενημερωτικό γράφημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα εμβόλια ιικών φορέων.

Data

Ενημερωτικό γράφημα — COVID-19: Συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για ασφαλή και αποτελεσματικό εμβολιασμό

Infographic -

Πώς γίνεται η ταχεία αδειοδότηση των εμβολίων κατά της COVID-19;

Βίντεο

Το παρόν βίντεο είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες της ΕΕ. Ρυθμίστε τους υπότιτλους στη γλώσσα σας.

Ελέγξτε πρώτα τις πηγές σας πριν από κάθε κοινοποίηση
Πώς εγκρίνονται τα εμβόλια στην Ευρώπη
Αποτελεσματικές εκστρατείες εμβολιασμού σε όλο τον κόσμο
Εμβολιαστείτε!
Παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων στην Ευρώπη