Videod ja infograafika

Infograafika

Videod

 Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.

Enne jagamist kontrollige oma allikaid
Kuidas vaktsiinid Euroopas heaks kiidetakse?
Tõhusad ülemaailmsed vaktsineerimiskampaaniad
Laske end vaktsineerida!
Vaktsiinide ohutuse järelevalve Euroopas