Videod ja infograafika

Infograafika

Data

Infograafik: kuidas mRNA vaktsiinid sind COVID-19 eest kaitsevad

Infograafika

See infograafik annab teavet mRNA vaktsiinide toimimise kohta.

Data

Infograafik – kuidas viirusvektoril põhinevad vaktsiinid toimivad COVID-19 vastu

Infograafika

See infograafik annab teavet viirusvektoril põhinevate vaktsiinide toimimise kohta.

Data

Infograafik – COVID-19: ELi tasandi koordineerimine ohutu ja tõhusa vaktsineerimise tagamiseks

Infograafika -

Kuidas saab COVID-19 vaktsiine nii kiiresti heaks kiita?

Videod

 Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.

Enne jagamist kontrollige oma allikaid
Kuidas vaktsiinid Euroopas heaks kiidetakse?
Tõhusad ülemaailmsed vaktsineerimiskampaaniad
Laske end vaktsineerida!
Vaktsiinide ohutuse järelevalve Euroopas