Κύριος σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή ακριβών, αντικειμενικών και επικαιροποιημένων στοιχείων για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Παρέχει επίσης επισκόπηση των μηχανισμών που έχουν θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαθέσιμων εμβολίων προς τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Διαβάστε περισσότερα.

Γρίπη

Η γρίπη είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε λοίμωξη από τον ιό της γρίπης.

Ερυθρά

Η ερυθρά είναι ιογενής λοίμωξη. Στα υγιή άτομα τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια.

Ιλαρά

Η ιλαρά είναι μια ιογενής νόσος. Μεταδίδεται πολύ γρήγορα σε άτομα κάθε ηλικίας και μπορεί να εξαπλωθεί ευρέως.

Το παρόν βίντεο είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες της ΕΕ. Ρυθμίστε τους υπότιτλους στη γλώσσα σας.

Τρόπος δράσης των εμβολίων

Κάθε ιός και βακτήριο ενεργοποιεί μια μοναδική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στην οποία συμμετέχει ένα συγκεκριμένο...