Físeáin agus grafaicí faisnéise

Grafaicí faisnéise

Físeáin

Tá an físeán seo ar fáil in 24 teanga AE. Cas air na fotheidil i do theanga féin.

Seiceáil do chuid foinsí ar dtús sula ndéanann tú comhroinnt
Conas a dhéantar vacsaíní a fhaomhadh san Eoraip
Feachtais vacsaínithe domhanda éifeachtacha
Faigh vacsaín!
Monatóireacht ar shábháilteacht vacsaíní san Eoraip