Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan drabba personer i alla åldrar och som kan få stor spridning.

Röda hund

Röda hund är en virusinfektion. Hos friska personer är den vanligen en lindrig sjukdom.

disease illustration

Huvudsyftet med webbplatsen är att tillhandahålla korrekta, objektiva och aktuella fakta om vacciner och vaccination. Den ger även en översikt över mekanismerna på plats i Europeiska unionen (EU) för att säkerställa att tillgängliga vacciner uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och ändamålsenlighet.

Den här webbplatsen är ett EU-initiativ och togs fram i enlighet med rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Läs mer Om oss

Fördelar med vaccination för enskilda individer

Vaccination skyddar enskilda mot sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för...

Fördelar med vaccination för samhället

Vaccination skyddar vaccinerade personer och personer i deras omgivning som riskerar få...

Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet som ingår i immunförsvaret.

Godkännande av vacciner i Europeiska unionen

Innan ett vaccin kan godkännas i EU måste det testas noggrant av den...

När ska man vaccinera?

Vacciner skyddar människor under olika skeden i livet. Vacciner rekommenderas vid olika åldrar...

Effektiviteten hos vacciner

Ett vaccins förmåga att förebygga en särskild sjukdom avgör hur effektivt det är.