Tillförlitliga källor

När man tittar på hälsorelaterad information kan det vara svårt att bedöma dess kvalitet och korrekthet. Det är inte alltid lätt att sålla bland all information om vaccination som finns på internet och cirkulerar på sociala medier.

Man kan undra var man hittar korrekt information, vem som står bakom informationen som man hittar och om det finns vetenskapliga belägg för informationen.

För att det ska vara lättare att få tillgång till tillförlitliga informationskällor innehåller detta avsnitt länkar till andra hälso- och sjukvårdsorganisationers webbplatser, både på nationell och internationell nivå, t.ex.

Vaccine Safety Net

Vaccine Safety Net (VSN) är ett globalt nätverk av webbplatser som skapats av Världshälsoorganisationen (WHO) och som ger tillförlitlig information om vacciners säkerhet. Mer information om nätverket finns på https://vaccinesafetynet.org. Information och länkar till webbplatserna för VSN:s medlemmar finns här: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.

Europeiska kommissionen och EU:s byråer

Officiella webbplatser i EU- och EES-länderna

Nedan finns länkar till officiella webbplatser med information om vaccination från länder i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

Österrike

Belgien

Kroatien

Tjeckien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Island

Irland

Italien

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Page last updated 13 mar 2020