Beslut om vacciner som ska används i olika europeiska länder

elderly lady being vaccinated

De enskilda europeiska länderna beslutar om vilka vacciner som ska ingå i deras nationella vaccinationsprogram och finansieras av deras nationella hälso-och sjukvårdssystem. Detta grundar sig på lokala förhållanden, t.ex. hur vanlig en sjukdom är samt på ekonomiska faktorer.

De flesta nationella vaccinationsprogrammen i EU/EES omfattar vacciner för upp till tjugo sjukdomar som ges till personer i en viss ålder. Vacciner som skyddar mot särskilda sjukdomar rekommenderas ibland dessutom till högriskgrupper, t.ex. personer med kroniska sjukdomstillstånd eller personer som planerar att resa till andra delar av världen.

Vissa vacciner skyddar endast mot en sjukdom, medan andra skyddar mot flera. Ibland kan mer än ett vaccin ges vid samma tillfälle för att skydda mot flera infektionssjukdomar. Användningen av kombinationsvacciner är väletablerad och grundar sig på vetenskapliga studier om deras nytta och säkerhet.

Mer information om nationella vaccinationsprogram hittar du på ECDC vaccine scheduler, en plattform med information om vaccinationsprogrammen i olika EU-länder, eller gå till de officiella webbplatserna om immunisering i EU-/EES-länderna här.

Fördelar med vaccinering

Vacciner förebygger sjukdomar som kan orsaka hälsoproblem, funktionsnedsättning eller i vissa fall leda till döden. Tack vare vaccinationer är nu många sjukdomar sällsynta.

Effektiviteten hos vacciner

Godkända vacciner är effektiva när det gäller att förebygga sjukdomar och allvarliga symtom och att minska spridningen.

Page last updated 13 mar 2020