Beslut om vacciner som ska används i olika europeiska länder

elderly lady being vaccinated

De enskilda europeiska länderna beslutar om vilka vacciner som ska ingå i deras nationella vaccinationsprogram och finansieras av deras nationella hälso-och sjukvårdssystem. Detta grundar sig på lokala förhållanden, t.ex. hur vanlig en sjukdom är samt på ekonomiska faktorer.

De flesta nationella vaccinationsprogrammen i EU/EES omfattar vacciner för upp till tjugo sjukdomar som ges till personer i en viss ålder. Vacciner som skyddar mot särskilda sjukdomar rekommenderas ibland dessutom till högriskgrupper, t.ex. personer med kroniska sjukdomstillstånd eller personer som planerar att resa till andra delar av världen.

Vissa vacciner skyddar endast mot en sjukdom, medan andra skyddar mot flera. Ibland kan mer än ett vaccin ges vid samma tillfälle för att skydda mot flera infektionssjukdomar. Användningen av kombinationsvacciner är väletablerad och grundar sig på vetenskapliga studier om deras nytta och säkerhet.

Mer information om nationella vaccinationsprogram hittar du på ECDC vaccine scheduler, en plattform med information om vaccinationsprogrammen i olika EU-länder, eller gå till de officiella webbplatserna om immunisering i EU-/EES-länderna här.

Fördelar med vaccinering

Vacciner förebygger sjukdomar som annars skulle kunna orsaka allvarliga hälsoproblem, permanent funktionsnedsättning eller i vissa fall leda till döden.

Godkännande av vacciner i Europeiska unionen

Innan ett vaccin kan godkännas i EU måste det testas noggrant av den...

Övervakning av vacciners säkerhet och rapportering av biverkningar

När ett vaccin godkänts för användning övervakar de nationella myndigheterna i EU-/EES-länderna och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kontinuerligt biverkningarna hos personer som har fått vaccinet.

Effektiviteten hos vacciner

Ett vaccins förmåga att förebygga en särskild sjukdom avgör hur effektivt det är.

Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet som ingår i immunförsvaret.

Page last updated 13 mar 2020