Fakty o COVID-19

Čo je COVID-19?

COVID-19 je ochorenie spojené s koronavírusom 2 spôsobujúcim ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 je nový kmeň koronavírusu, ktorý u ľudí nebol identifikovaný pred decembrom 2019. Existujú rôzne typy koronavírusov. Hoci väčšinou cirkulujú medzi zvieratami, niektorými sa môžu infikovať aj ľudia.

Globálne šírenie ochorenia COVID-19, ktoré sa začalo koncom roku 2019, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za pandémiu 11. marca 2020 (1). Ide o prvú pandémiu spôsobenú koronavírusom.

Symptoms of COVID-19

Aké sú príznaky ochorenia COVID-19?

Priebeh ochorenia COVID-19 je rôzny, postihnuté osoby nemusia mať žiadne príznaky (asymptomatické) alebo sa u nich môžu prejaviť:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • bolesť hrdla,
 • zmena alebo strata chuti a/alebo čuchu,
 • celková slabosť,
 • hnačka,
 • únava,
 • bolesť svalov.

V závažných prípadoch sa môže vyskytnúť aj:

 • ťažká infekcia pľúc,
 • sepsa a septický šok – generalizovaná infekcia a zápal,

pričom všetky si vyžadujú špecializovanú lekársku starostlivosť a podporu.

Stav pacienta sa môže veľmi rýchlo zhoršiť, často počas druhého týždňa ochorenia.

Ktoré komplikácie spôsobuje COVID-19?

Určitý percentuálny podiel ľudí postihnutých ochorením COVID-19 bude potrebovať hospitalizáciu, v niektorých prípadoch dokonca intenzívnu starostlivosť, niekedy aj dlhodobejšiu. Ľudia, u ktorých sa vyvinú závažné respiračné syndrómy, môžu potrebovať pľúcnu ventiláciu, čo môže zvýšiť náchylnosť na sekundárne bakteriálne infekcie. U pacientov s ochorením COVID-19 môžu vyskytnúť aj komplikácie, ako je mozgová príhoda alebo infarkt, ako dôsledok zvýšenej zrážanlivosti krvi. U niektorých pacientov sa vyskytujú neurologické príznaky, ako sú zmeny osobnosti alebo zmeny bdelosti.

Miera hospitalizácií sa rýchlo zvyšuje s vekom, najmä u osôb vo veku 60 a viac rokov a u osôb so zhoršeným zdravotným stavom.

Pri ochorení na COVID-19 sa riziko úmrtia rýchlo zvyšuje s vekom a je podstatne vyššie ako pri chrípke. Je čoraz zrejmejšie, že niektorí pacienti môžu trpieť dlhodobými účinkami ochorenia COVID-19 vrátane dýchacích ťažkostí a zvýšenej srdcovej frekvencie.

Transmission of COVID-19

Ako sa COVID-19 šíri?

Predpokladá sa, že pôvodným hostiteľom vírusu boli netopiere, teraz sa však šíri medzi ľuďmi (prenos z človeka na človeka).

V súčasnosti je veľmi pravdepodobné, že pri nedodržaní preventívnych opatrení nakazí jedna infikovaná osoba v priemere dvoch až troch ďalších ľudí.

Vírus sa prenáša hlavne prostredníctvom respiračných kvapôčok a aerosólov pri kýchaní, kašli alebo pri kontakte s inými ľuďmi v tesnej blízkosti (zvyčajne menej ako dva metre). Kvapôčky môžu byť vdýchnuté alebo dopadnú na povrch, s ktorým prichádzajú do kontaktu iní ľudia a infikujú sa pri dotyku nosa, úst alebo očí. K prenosu od infikovanej osoby môže dôjsť aj dva dni predtým, ako sa u nej začnú prejavovať príznaky.

Vírus dokáže prežiť na rôznych povrchoch niekoľko hodín (na medi alebo lepenke) alebo až niekoľko dní (na plastoch alebo nehrdzavejúcej oceli).

Priemerný inkubačný čas ochorenia COVID-19 (čiže čas medzi expozíciou vírusu a nástupom príznakov) sa v súčasnosti odhaduje približne na 5 až 6 dní, ale takmer vždy je medzi 1 až 14 dňami.

Risk groups of COVID-19

Kto je vystavený riziku nakazenia sa ochorením COVID-19?

Všetci sú vystavení riziku infekcie ochorením COVID-19, pričom u niektorých skupín obyvateľstva existuje vyššie riziko vzniku závažného priebehu ochorenia. Príznaky u detí zvyknú byť miernejšie ako u dospelých.

Ochorenie COVID-19 sa môže šíriť hlavne v preplnených vnútorných priestoroch, o čom svedčia príklady ako väznice, záchytné centrá a závody na spracovanie potravín, odkiaľ boli hlásené ohniská nákazy. Je možné, že studený a vlhký vzduch zvyšuje riziko prenosu.

Skupiny so zvýšeným rizikom vzniku závažného priebehu ochorenia COVID-19:

 • ľudia vo veku 60 a viac rokov,
 • ľudia so sprievodnými ochoreniami, ako je obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia, chronické ochorenia dýchacích ciest alebo oslabený imunitný systém.
Prevention of COVID

Ktoré možnosti prevencie pred ochorením COVID-19 existujú?

Vakcíny na ochranu pred ochorením COVID-19 budú k dispozícii v EÚ/EHP koncom decembra 2020.

Odporúča sa udržiavať fyzický odstup (minimálne jeden, ideálne dva metre) od ostatných ľudí na verejných miestach a vyhýbať sa zhromažďovaniu veľkého počtu, aby sa znížilo riziko infekcie respiračnými kvapôčkami.

Prehľad opatrení, ktoré môžu ľudia a komunity podniknúť na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19, nájdete na tejto stránke: Infografika: Iné ako farmaceutické opatrenia

Vírus vstupuje do tela očami, nosom alebo ústami, preto je dôležité vyhnúť sa dotykom tváre neumytými rukami. Vo všetkých prostrediach sa odporúča umývanie rúk mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd alebo dôkladné čistenie rúk alkoholovými roztokmi, gélmi alebo vreckovkami.

Treatment of COVID-19

Ako sa ochorenie lieči?

Vedeckí pracovníci a klinickí lekári v súčasnosti študujú niekoľko spôsobov liečby ochorenia COVID-19.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa v súčasnosti sústreďujú na liečbu príznakov ochorenia COVID-19, a nezameriavajú sa na samotný vírus. Infikovaným osobám poskytujú predovšetkým podpornú starostlivosť (napr. kyslíkovú terapiu, infúzie), čo môže byť vysoko účinné.

Pokiaľ ide o ťažko a kriticky chorých pacientov, testuje sa viacero liekov so zameraním na vírus, ale ich použitie je ešte potrebné dôkladnejšie vyhodnotiť. Prebieha niekoľko medzinárodných klinických štúdií na vyhodnotenie účinnosti rôznych liekov a protilátok.

Najnovšie informácie o liečbe ochorenia COVID-19 nájdete na webovom sídle Európskej agentúry pre lieky (EMA): Lieky a vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Ďalšie informácie

 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto informačnom prehľade sú určené na poskytnutie všeobecných informácií a nemajú nahrádzať odborné vedomosti a úsudok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých prípadoch.

Očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19

Zodpovednosťou EÚ je zaručiť, aby by široká verejnosť v členských štátoch EÚ/EHP získala prístup k bezpečným a účinným vakcínam proti ochoreniu COVID-19. Európska komisia povoľuje očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 na základe hodnotenia Európskej agentúry pre lieky (EMA) a po konzultácii s členskými štátmi EÚ. Prvé očkovacie látky boli podané koncom roku 2020.