Vaksinasjonsprogram i EU/EØS

Old man with the kids
© iStock

Hvert enkelt EU/EØS-land har ansvar for sin egen nasjonale helsepolitikk, herunder dets nasjonale vaksinasjonsprogram og tidsplan for dette. Informasjon om tidsplaner for vaksinasjon i EU/EØS-land er å finne i ECDCs vaksinasjonsprogram .

Det er forskjeller i måten land organiserer sine vaksinasjonsprogram på, og innen EU/EØS-land ligner de hverandre, men er ikke identiske. Forskjeller kan omfatte hvilke aldergrupper og deler av befolkningen som skal vaksineres (for eksempel alle barn i en viss alder eller kun de i en risikogruppe), den eksakte vaksinasjonstypen (f.eks. kan ingredienser variere), antall doser og når de skal gis, og om en vaksine skal gis separat eller i kombinasjon med andre vaksiner.

Slike forskjeller kan skyldes faktorer som sykdommens belastning, dens utbredelse, utviklingstrender i ulike land, helsesystemets ressurser og struktur, politiske og kulturelle faktorer samt vaksinasjonsprogrammets status.

Forskjeller mellom vaksinasjonsprogram betyr ikke at noen er bedre enn andre. De tar bare hensyn til ulike omstendigheter og helsesystem. Hvert EU/EØS-land sørger for samme grad av beskyttelse. Vaksiner i de nasjonale vaksinasjonsprogrammene gis innenfor passende tidsrammer for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.

Barnevaksinasjonsprogram i alle EU/EØS-land omfatter vaksinasjon mot:

 • meslinger
 • kusma
 • røde hunder
 • difteri
 • tetanus
 • kikhoste
 • polio
 • Haemophilus influenzae type B
 • humant papillomavirus (pubertale/prepubertale jenter)

Verdens helseorganisasjon anbefaler vaksinasjon mot hepatitt B som del av det generelle barnevaksinasjonsprogrammet, men enkelte EU/EØS-land vaksinerer bare barn med høy risiko for smitte og voksne i de viktigste risikogruppene.

Barn i enkelte EU/EØS-land tilbys vaksinasjon mot:

 • hepatitt A
 • influensa
 • invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis
 • invasiv pneumokokksykdom forårsaket av Streptococcus pneumoniae
 • rotavirus
 • tuberkulose
 • vannkopper

I tillegg gir alle EU/EØS-land anbefalinger om vaksine mot sesonginfluensa for eldre og andre risikogrupper.

EU ser på muligheten for videre samordning av nasjonale vaksinasjonsprogramRådet for den europeiske union kom den 7. desember 2018 med rekommandasjoner (EN) om styrket samarbeid mot sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon. Dette inkluderer å se på muligheten for å etablere et kjernevaksinasjonsprogram for EU. ECDC utarbeider en evaluering av dette i samarbeid med nasjonale offentlige helsemyndigheter fra hele EU.

Målet vil være å forbedre samordningen av nasjonale vaksinasjonsprogram og fremme lik tilgang til vaksiner for alle i EU. Dette kan potensielt avhjelpe problemer for folk som flytter mellom EU-land, som at de må tilpasse seg ulike vaksinasjonsprogram (herunder antallet og tidspunkt for oppfriskingsdoser) eller kanskje går glipp av en vaksinasjon.

Når bør vaksinasjon unngås?

Informasjon om tilfeller der vaksinering ikke anbefales, blant annet ved allergi, forstyrrelser i immunsystemet, medisinsk behandling og graviditet.