Vaksiners bestanddeler

Vaccine components

I tillegg til ett eller flere antigener har en vaksine flere bestanddeler. Disse inkluderer:

  • Adjuvanser: disse forbedrer vaksinens immunrespons ved å gjøre den kraftigere, raskere og mer langvarig. Et eksempel er aluminium.
  • Hjelpestoffer: ikke-aktive ingredienser som vann eller natriumklorid (salt), samt konserverings- og stabiliseringsmiddel som gjør at vaksinen ikke forandrer seg under lagring, men holdes aktiv.

Disse stoffene kontrolleres jevnlig for å sikre at de ikke overstiger mengder som er påvist å være sikre. Tilsynsmyndigheter kontrollerer at nytteverdien av disse stoffene avveies opp mot risikoen for at de forårsaker reaksjoner.

Det kan også være spor av andre stoffer som brukes i produksjonsprosessen, som for eksempel ovalbumin (et protein som finnes i egg) eller neomycin (et antibiotikum).

Når disse stoffene forekommer i mengder som kan utløse en reaksjon hos en ømfintlig eller allergisk person, skal forekomsten oppgis i vaksineinformasjonen som gis til helsepersonell og pasienter. Eksempelvis skal pakningsvedlegget oppgi om det er spesielle forholdsregler som skal tas av personer med allergier, som for eksempel hvis vaksiner som inneholder spor av egg gis til folk med eggallergi.