Hvor effektiv er vaksinen?

woman being vaccinated
© iStock

En vaksines evne til å forebygge en spesifikk sykdom, bestemmer hvor effektiv den er. Godkjente vaksiner som administreres på riktig måte, er effektive i å forebygge sykdommer og beskytte befolkningen.

Som for andre legemidler er ikke vaksiner 100 prosent effektive hos alle som vaksineres. Effekten avhenger av en rekke faktorer. Disse inkluderer:

  • personens alder
  • andre sykdommer eller tilstander personen har
  • tid som har gått siden vaksinasjon
  • tidligere kontakt med sykdommen
  • hvordan vaksinen gis
  • vaksinen.

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) er for eksempel svært effektiv i å forebygge sykdom. Den gir som regel livslang beskyttelse og er rundt 97–99 prosent effektiv blant friske barn som får to doser.

I visse tilfeller kan en person likevel få en sykdom selv etter å ha fått de anbefalte vaksinene. Dette er fordi personen ikke utvikler tilstrekkelig beskyttelse mot sykdommen eller fordi immuniteten har falt over tid. I disse tilfellene er likevel personens symptomer ofte mildere enn de ville vært uten vaksinasjon. Det er også mindre sannsynlighet for at de smitter andre.

Fordeler ved vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdommer som ellers kunne forårsaket alvorlige helseproblemer, permanent funksjonsnedsettelse og i visse tilfeller dødsfall.

Godkjenning av vaksiner i Den europeiske union

Før en vaksine kan godkjennes i Den europeiske union, må den testes grundig av den som utvikler den...

Overvåking av vaksiners sikkerhet og rapportering av bivirkninger

Når en vaksine har blitt godkjent, overvåker de nasjonale myndighetene i EU/EØS og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) forløpende bivirkninger hos personer som har fått vaksinen.

Hvordan vaksiner virker

Alle virus og bakterier fremkaller en unik reaksjon i immunsystemet som involverer en spesifikk type celler i blodet...

Beslutninger vedrørende vaksiner i ulike europeiske land

Hvert enkelt europeisk land bestemmer hvilke vaksiner som skal omfattes as dets nasjonale vaksinasjonsprogram og finansieres av det offentlige helsesystemet.