Kif jaħdmu l-vaċċini

Kull virus u batterju joħloq reazzjoni unika fis-sistema immunitarja li tinvolvi sett speċifiku ta’ ċelloli fid-demm, fil-mudullun u mal-ġisem kollu, imsejħa ċelloli T u ċelloli B, fost l-oħrajn.

Vaċċin jistimula reazzjoni immuni, u “memorja” tal-ġisem għal marda speċifika, mingħajr ma jikkawża l-marda.

Il-biċċa l-kbira tal-vaċċini fihom forma mdgħajfa ħafna jew inattivata (maqtula) ta’ virus jew batterju li normalment jikkawża marda, jew parti żgħira mill-virus jew mill-batterju. Dan jissejjaħ l-antiġene.

Meta persuna tingħata l-vaċċin, is-sistema immunitarja tagħha tagħraf l-antiġene bħala “barrani”. Dan jattiva ċ-ċelloli tas-sistema immunitarja sabiex joqtlu l-virus jew il-batterju li jikkawża l-marda u jagħmlu antikorpi kontrih. L-antikorpi huma proteini speċjali li jgħinu biex joqtlu l-virus jew il-batterju.

Aktar tard, jekk il-persuna tiġi f’kuntatt mal-virus jew mal-batterju infettiv attwali, is-sistema immunitarja tagħhom “tiftakru”. Din imbagħad tipproduċi malajr l-antikorpi x-xierqa u tattiva ċ-ċelloli immuni x-xierqa biex joqtlu l-virus jew il-batterju, u b’hekk tipproteġi lill-persuna mill-marda.

L-immunità normalment iddum snin, u xi drabi tul ta’ ħajja. It-tul ta’ żmien ivarja minn marda għal oħra u minn vaċċin għall-ieħor.

L-immunità permezz tat-tilqim tipproteġi mhux biss lill-individwu immunizzat iżda tipproteġi wkoll lin-nies mhux imlaqqma fil-komunità, bħat-trabi li huma żgħar wisq biex jiġu mlaqqma. Din l-“immunità komunitarja” tista’ taħdem biss jekk jiġu mlaqqma biżżejjed nies.

B’kuntrast għal dan, persuna li ssir immuni billi tieħu l-marda tista’ tesponi lil nies oħra mhux imlaqqma għall-marda. Il-persuna tkun ukoll f’riskju ta’ kumplikazzjonijiet.

   How vaccines work
   1. Antiġene 2. Antikorpi 3. Reazzjoni immuni

   Xi vaċċini aktar ġodda fihom molekula msejħa mRNA minflok antiġene. Din l-mRNA għandha struzzjonijiet biex tagħmel antiġene li huwa identiku għal parti żgħira ta’ virus reali.

   Meta persuna tingħata vaċċin mRNA, uħud miċ-ċelloli tagħha jaqraw l-istruzzjonijiet mRNA. Dawn iċ-ċelloli mbagħad jipproduċu l-antiġene għal żmien qasir qabel ma jkissru l-mRNA. Is-sistema immunitarja tal-persuna tirrikonoxxi l-antiġene bħala “barrani” bl-istess mod, billi tattiva ċelloli immunitarji u tipproduċi antikorpi. Uħud mill-vaċċini tal-COVID-19 huma vaċċini mRNA.

    Il-komponenti tal-vaċċin

    Minbarra antiġene wieħed jew aktar, f’vaċċin hemm komponenti oħra. Dawn jinkludu...

    Page last updated 17 Feb 2021