Deċiżjonijiet dwar il-vaċċini li jintużaw f’pajjiżi Ewropej differenti

elderly lady being vaccinated

Pajjiżi Ewropej individwali jiddeċiedu liema vaċċini għandhom ikunu parti mill-programmi nazzjonali tat-tilqim tagħhom u ffinanzjati mis-sistemi tas-saħħa nazzjonali tagħhom. Dan huwa bbażat fuq il-kundizzjonijiet lokali, bħal kemm hija komuni l-marda, kif ukoll fatturi ekonomiċi.

Il-biċċa l-kbira tal-programmi nazzjonali tat-tiqim fl-UE/fiż-ŻEE jinkludu vaċċini sa għoxrin marda li jingħataw lin-nies f’etajiet speċifiċi. Barra minn hekk, il-vaċċini li jipproteġu kontra mard speċifiku xi drabi huma rakkomandati għal gruppi ta’ “riskju għoli”, bħal persuni b’kundizzjonijiet tas-saħħa għal perjodu twil ta’ żmien jew persuni li beħsiebhom jivvjaġġaw lejn partijiet oħra tad-dinja.

Xi vaċċini jipproteġu kontra marda waħda biss, iżda oħrajn jipproteġu kontra aktar minn waħda. Xi drabi, jista’ jingħata aktar minn vaċċin wieħed fl-istess ħin biex jipproteġi kontra diversi mardiet infettivi. L-użu kkombinat tal-vaċċini huwa stabbilit sew u bbażat fuq studji xjentifiċi dwar il-benefiċċji u s-sigurtà tiegħu.

Għal aktar informazzjoni dwar il-programmi nazzjonali tat-tilqim, ara l-iskedatur tal-vaċċini tal-ECDC u żur is-siti web uffiċjali dwar l-immunizzazzjoni tal-pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE minnhawnhekk.

Benefiċċji tat-tlaqqim

Il-vaċċini jipprevjenu mard li kieku seta’ jikkawża problemi serji tas-saħħa, diżabilità permanenti jew saħansitra mewt.

Kif jaħdmu l-vaċċini

Kull virus u batterju joħloq reazzjoni unika fis-sistema immunitarja li tinvolvi sett speċifiku ta’ ċelloli fid-demm...

Page last updated 13 Mar 2020