Задължителна или препоръчителна ваксинация

Всяка държава в ЕС/ЕИП прилага собствена програма за имунизация. В повечето държави в ЕС/ЕИП ваксинирането е с препоръчителен характер. В 12 държави от ЕС/ЕИП имунизирането на деца срещу някои заболявания е задължително, въпреки, че в различните държави са задължителни различни ваксини.

В страните от ЕС/ЕЕА е постигнато високо ниво на имунизиране посредством задължително и незадължително имунизиране.

Държавите в ЕС/ЕИП решават поотделно дали ваксинирането е задължително или по избор на тяхната територия. Националните правителства вземат под внимание фактори като собствените си здравни и правови системи, както и културни особености.

Информация за това в кои страни ваксинирането е задължително можете да намерите в Имунизационния график.

Схеми за ваксинация в държавите от ЕС/ЕИП

Всяка държава от ЕС/ЕИП отговаря за своята национална политика в областта на общественото здраве, включително...

Наваксване с ваксинации и бустерни дози

Някои хора може да са пропуснали ваксинация или да не са получили препоръчителния брой дози.

Кога да избягваме ваксиниране

Дадена ваксина може да бъде противопоказана за определени хора, което означава, че те не трябва да се ваксинират.

Page last updated 13 Март 2020