Ako účinkujú očkovacie látky

Vírusy a baktérie vyvolajú u každého jednotlivca jedinečnú odpoveď imunitného systému za účasti osobitného druhu buniek v krvi, kostnej dreni a v celkom tele, pričom ide o T bunky, B bunky a iné.

Očkovacia látka stimuluje imunitnú odpoveď, pri ktorej si telo „zapamätá“ chorobu bez toho, aby sa rozvinula.

Väčšina očkovacích látok obsahuje významne oslabené alebo inaktivované (usmrtené) formy vírusov alebo baktérií, resp. malé časti takýchto vírusov alebo baktérií, ktoré zvyčajne spôsobujú ochorenie. Nazývajú sa antigény.

Ak sa osobe podá očkovacia látka, jej imunitný systém rozpozná antigén ako tzv. cudzí. To aktivuje bunky imunitného systému, aby zabíjali vírus alebo baktériu spôsobujúcu ochorenie a vytvárali proti nim protilátky. Protilátky sú osobitné proteíny, ktoré pomáhajú zabiť takýto vírus alebo baktériu.

Ak sa osoba neskôr dostane do kontaktu s vírusom alebo baktériou, jej imunitný systém si na ne spomenie. Potom začne rýchlo produkovať správne protilátky a aktivuje správne imunitné bunky, aby vírus, resp. baktériu usmrtili, čím ochráni osobu pred chorobou.

Imunita zvyčajne pretrváva roky a niekedy aj celý život. Závisí to od druhu choroby a očkovacej látky.

Imunita získaná očkovaním chráni nielen imunizovaných jednotlivcov, ale aj nezaočkovaných ľudí v spoločenstve, ako napríklad deti, ktoré sú ešte príliš malé nato, aby boli zaočkované. Táto kolektívna imunita môže byť účinná iba vtedy, je zaočkovaný dostatočný počet ľudí.

Naopak, ak imunitu získa tak, že prekoná ochorenie, môže vystaviť chorobe iné nezaočkované osoby. Aj u takejto osoby preto existuje riziko komplikácií.

   How vaccines work
   1. Antigén 2. Protilátky 3. Imunitná odpoveď

   Niektoré novšie očkovacie látky namiesto antigénu obsahujú molekulu nazývanú mRNA. Táto molekula mRNA obsahuje pokyny, aby telo vytváralo antigén, ktorý je rovnaký ako malá časť skutočného vírusu.

   Ak sa osobe podá očkovacia látka s molekulou mRNA, niektoré z jej buniek prevezmú pokyny z mRNA. Tieto bunky potom počas krátkeho obdobia vytvárajú antigén, a potom odbúravajú mRNA. Imunitný systém osoby rovnako rozpozná antigén ako cudzí, aktivuje imunitné bunky a vytvára protilátky. Niektoré očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 sú očkovacie látky na báze mRNA.

    Zložky očkovacích látok

    Očkovacia látka obsahuje popri antigénoch aj iné zložky. Patria sem...

    Page last updated 17 feb 2021