Ako účinkujú očkovacie látky

Vírusy a baktérie vyvolajú u každého jednotlivca jedinečnú odpoveď imunitného systému za účasti osobitného druhu buniek v krvi, kostnej dreni a v celkom tele, pričom ide o T bunky, B bunky a iné.

Očkovacia látka stimuluje imunitnú odpoveď, pri ktorej si telo „zapamätá“ chorobu bez toho, aby sa rozvinula.

Očkovacie látky obsahujú veľmi oslabené alebo inaktivované (usmrtené) formy vírusov alebo baktérií, resp. malé časti vírusov alebo baktérií, ktoré zvyknú vyvolať ochorenie. Nazývajú sa antigény.

Ak osoba dostane očkovaciu látku, jej imunitný systém rozpozná antigén ako cudzí. Imunitné bunky sú zamerané na usmrcovanie látok spôsobujúcich chorobu a na tvorbu protilátok. Protilátky sú osobitné bielkoviny, ktoré pomáhajú usmrtiť infekčné látky.

Ak sa osoba neskôr dostane do kontaktu s vírusom alebo baktériou, jej imunitný systém si na ne spomenie. Potom začne rýchlo produkovať správne protilátky a aktivuje správne imunitné bunky, aby vírus, resp. baktériu usmrtili, čím ochráni osobu pred chorobou.

Imunita zvyčajne pretrváva roky a niekedy aj celý život. Závisí to od druhu choroby a očkovacej látky.

   How vaccines work
   1. Antigén 2. Protilátky 3. Imunitná odpoveď

    

   Imunita získaná očkovaním chráni nielen imunizovaných jednotlivcov, ale aj nezaočkovaných ľudí v spoločenstve, ako napríklad deti, ktoré sú ešte príliš malé nato, aby boli zaočkované. Táto kolektívna imunita môže byť účinná iba vtedy, je zaočkovaný dostatočný počet ľudí.

   Naopak, ak imunitu získa tak, že prekoná ochorenie, môže vystaviť chorobe iné nezaočkované osoby. Aj u takejto osoby preto existuje riziko komplikácií.

    Zložky očkovacích látok

    Očkovacia látka obsahuje popri antigénoch aj iné zložky. Patria sem...

    Page last updated 13 mar 2020