Het voornaamste doel van deze website is het verstrekken van nauwkeurige, objectieve en actuele informatie over vaccins en vaccinatie. Op de website wordt ook een overzicht gegeven van de mechanismen die in de Europese Unie (EU) bestaan om te waarborgen dat de beschikbare vaccins aan de hoogste veiligheids- en werkzaamheidsnormen voldoen. Lees verder.

Humaan papillomavirus (HPV)

Een HPV-infectie is een virale infectie met humaan papillomavirus dat voornamelijk seksueel wordt overgedragen door direct contact...

Influenza

Influenza (griep) is een besmettelijke luchtwegaandoening die wordt veroorzaakt door infectie met een influenzavirus.

Kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijke bacteriële ziekte van de longen en luchtwegen. Het wordt ook wel pertussis genoemd.

Deze video is beschikbaar in 24 EU-talen. Schakel ondertiteling in uw taal in.

Voordelen van vaccinatie

Vaccinatie biedt u bescherming tegen ziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben...

Voordelen van vaccinatie voor de samenleving

Vaccinatie biedt gevaccineerden en kwetsbare personen in hun omgeving bescherming tegen ...

Hoe werken vaccins?

Elk virus en elke bacterie brengt een unieke respons teweeg in het immuunsysteem waarbij een specifieke reeks cellen in het bloed...

Goedkeuring van vaccins in de Europese Unie

Voordat een vaccin in de EU kan worden goedgekeurd, moet het door de ontwikkelaar eerst aan strenge tests...

Wanneer vaccineren?

Vaccinatie biedt bescherming in verschillende levensfasen. Vaccinatie is aan te bevelen voor verschillende leeftijdsgroepen...

Effectiviteit van vaccins

Het vermogen van een vaccin om een specifieke ziekte te voorkomen, bepaalt hoe effectief het is.