Voordelen van vaccinatie

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Vaccins voorkomen ziekten die anders ernstige gezondheidsproblemen, blijvende invaliditeit of zelfs de dood kunnen veroorzaken. Wereldwijd worden vaccins jaarlijks bij honderden miljoenen mensen gebruikt om hen te beschermen tegen ernstige ziekten.

In 2018 kreeg bijvoorbeeld 86 % van de baby’s wereldwijd drie doses van het vaccin dat beschermt tegen difterie, tetanus en kinkhoest, terwijl 85 % van de baby’s wereldwijd drie doses van het poliovaccin kreeg (1).

In tegenstelling tot een behandeling die wordt gegeven om een ziekte te genezen, worden vaccins meestal toegediend aan gezonde mensen om te voorkomen dat ze ziek worden. De voordelen op lange termijn van de vaccinatie zijn daarom wellicht niet onmiddellijk duidelijk.

Dankzij vaccinatie zijn veel infectieziekten vandaag de dag zeer zeldzaam, waardoor de negatieve gevolgen van deze ziekten soms worden vergeten. Als mensen niet meer gevaccineerd worden, kunnen veel van deze ziekten terugkeren en tot uitbraken leiden.

Voorbeeld: mazelen

Mazelen was in veel Europese landen vrijwel uitgeroeid.

Sinds oktober 2016 is in de EU/EER echter een heropleving van mazelen waargenomen, met uitbraken in verschillende landen (2 ), als gevolg van een daling van de vaccinatiegraad.

Mazelen kan ernstig of zelfs levensbedreigend zijn. Zie het informatieblad over mazelen voor meer informatie.

De enige bescherming tegen mazelen is vaccinatie. Het BMR-vaccin beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. Het BMR-vaccin is veilig en doeltreffend.

Voorbeeld: kinkhoest

Kinkhoest is een ziekte van de luchtwegen. Kinkhoest is erg besmettelijk en verspreidt zich snel. Bij baby's leidt een infectie in veel gevallen tot ziekenhuisopname en het risico op complicaties en ziekenhuisopname is groter voor baby's jonger dan drie maanden. Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken en duurt meestal drie tot zes weken.

Tevens kunnen zich complicaties voordoen als longontsteking, encefalopathie (een hersenaandoening) of convulsies, soms met de dood tot gevolg. Zie het informatieblad over kinkhoest voor meer informatie.

Vaccinatie tegen kinkhoest maakt deel uit van nationale immunisatieprogramma’s in de EU. Het vaccin beschermt kinderen tegen kinkhoest en veroorzaakt slechts milde bijwerkingen. Zo’n 20 % van de baby’s heeft last van roodheid en pijn op de injectieplaats. Minder dan 5 % van de baby’s krijgt koorts.

--------------------------------------------------------------------

Referenties (in het Engels):

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) ECDC risk assessment ‘Who is at risk for measles in the EU/EEA?’, 28 mei 2019 (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Goedkeuring van vaccins in de Europese Unie

Voordat een vaccin in de EU kan worden goedgekeurd, moet het door de ontwikkelaar eerst aan strenge tests...

Bewaking van de vaccinveiligheid en melden van bijwerkingen

Zodra een vaccin is goedgekeurd voor gebruik, houden de nationale autoriteiten van de EU/EER-landen en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voortdurend toezicht op bijwerkingen bij mensen die het vaccin hebben ontvangen.

Effectiviteit van vaccins

Het vermogen van een vaccin om een specifieke ziekte te voorkomen, bepaalt hoe effectief het is.

Hoe werken vaccins?

Elk virus en elke bacterie brengt een unieke respons teweeg in het immuunsysteem waarbij een specifieke reeks cellen in het bloed...

Besluitvorming over vaccingebruik in de verschillende Europese landen

De afzonderlijke Europese landen beslissen zelf welke vaccins deel uitmaken van hun nationale vaccinatieprogramma...

Page last updated 13 mrt 2020