Inflúensa

Staðreyndablað

Hvað er inflúensa?

Inflúensa (flensa) er smitandi öndunarfærasjúkdómur sem orsakast af sýkingu með inflúensuveiru. Í Evrópu kemur inflúensa fram í reglulegum árlegum faröldrum að vetri til. Þessir faraldrar tengjast hárri innlögn á spítala og dánartíðni.

Dánartíðni vegna inflúensu hefur verið áætluð innan ESB/EES landanna, sem taka þátt í EuroMOMO tengslanetinu (1), að vera allt að 25 dauðsföll á hverja 100.000 íbúa á inflúensutímabilinu 2016/17 og 2017/18 (2).

Dýr geta einnig smitast af inflúensu. Í sumum tilvikum geta menn smitast af dýrum, svo sem fuglaflensu og svínaflensu.

Auk árstíðabundinna faraldra geta nýjar inflúensuveirur stundum komið fram og valdið heimsfaraldri. Heimsfaraldur er hröð útbreiðsla nýrrar inflúensu um allan heim. Heimsfaraldur inflúensu A(H1N1)pdm09 árið 2009 er ábyrgur fyri 123 000 til 203 000 dauðsföll um heim allan heim og umtalsverða samfélagslega og efnahagslega byrði á heimsvísu (3).

Inflúensufaraldrar gerast þegar nýr stofn af flensuveiru birtist sem getur smitað menn, og sem flestir hafa ekkert ónæmi fyrir og getur smitað hratt út frá sér frá manni til manns.

Symptoms of influenza

Hver eru einkenni inflúensu?

Ekki allir sem smitast af inflúensuveiru verða veikir. Algeng einkenni þeirra sem veikjast eru:

  • hiti eða hitavella;
  • höfuðverkur;
  • vöðvaverkir;
  • almenn tilfinning um vanlíðan;
  • nefrennsli;
  • hálsbólga;
  • þurr hósti.

Alvarleiki sjúkdómsins er mjög breytilegur, frá engum einkennum yfir í alvarlega veikindi. Í einföldum tilvikum leysast einkennin af sjálfu sér innan við viku frá byrjun.

 

Father and child

Hverjir eru fylgikvillar inflúensu?

Fylgikvillar inflúensu eru lungnabólga og heilabólga (bólga í heila). Fólk með fyrirliggjandi læknisfræðilegar aðstæður er í meiri hættu á að ástand þeirra versni í kjölfar inflúensusýkingar.

Hvernig smitast inflúensa?

Inflúensa smitast auðveldlega frá manni til manns. Það er, aðallega með beinni snertingu við smitaðann sjúkling, svo sem dropi af vökva sem losnar þegar þeir hósta eða anda frá sér. Það dreifist einnig með seyti á höndum, vefjum og flötum sem fólk snertir.

Hverjir eiga í áhættu að fá inflúensu?

Um það bil 20% landsmanna smitast af inflúensu á hverju ári og einn af hverjum fjórum smituðum mun finna fyrir einkennum. Börn smitast aðeins oftar en fullorðnir.

Alvarleg veikindi og fylgikvillar eru algengari hjá mjög ungum ungbörnum, veikburða öldruðum og ákveðnum læknisfræðilegum áhættuhópum. Engu að síður hefur um það bil helmingur barna og fullorðinna á vinnualdri sem þarfnast inngöngu á gjörgæslu engin fyrirliggjandi læknisfræðileg skilyrði.

process of vaccination illustration

Hvernig er hægt að koma í veg fyrir inflúensu?

Bólusetning er áhrifaríkasta leiðin til að koma í veg fyrir inflúensu. Aðildarríki ESB mæla með árstíðabundinni inflúensubólusetningu fyrir áhættuhópa, svo sem aldraða, svo og fyrir einstaklinga með langvarandi læknisfræðilega sjúkdóma eins og hjartasjúkdóma, vandamál í lungum og öndunarvegi, sykursýki eða vandamál í ónæmiskerfinu.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) mælir einnig með bólusetningu fyrir heilbrigðisstarfsmenn. Tilmæli ESB ráðsins um bólusetningu gegn árstíðabundinni inflúensu hvetja lönd til að bæta bólusetningarmeðferð meðal heilbrigðisstarfsmanna.

Flest aðildarríki ESB fylgja ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um að bólusetja barnshafandi konur og sum fylgja ráðleggingum um bólusetningu heilbrigðra barna á aldrinum 6 - 59 mánaða.

Nauðsynlegt er að uppfæra árstíðabundin inflúensubóluefni þar sem inflúensuveirur þróast stöðugt.

Til viðbótar við bólusetningu hefur verið sýnt fram á að veirueyðandi lyf eru öruggar og áhrifaríkar ráðstafanir til að koma í veg fyrir inflúensusýkingu eða til að draga úr alvarleika smits í vissum aðstæðum, svo sem á hjúkrunarheimilum.

Hvernig er inflúensa meðhöndluð?

Í flestum tilfellum inflúensu er sjúklingum ráðlagt að hvílast og drekka nóg af vökva til að ráða við einkennin; að vera heima lágmarkar einnig hættuna á að smita aðra. Sjúklingum er bent á að leita til læknis ef ástand þeirra heldur áfram að versna.

Veirueyðandi lyf, tekin eins hratt og mögulegt er eftir að veikindi gerast, eru öruggar og áhrifaríkar ráðstafanir til meðferðar við inflúensu. Hinsvegar er almennt mælt með veirulyfjum í tilvikum sem eru í alvarlegum eða örum skrefum. Í sumum tilvikum fá sjúklingar fylgikvilla af völdum baktería eftir inflúensusýkingu og þarf að meðhöndla þau með sýklalyfjum.

Heimildir:

(1) EuroMOMO - European monitoring of excess mortality for public health action: http://www.euromomo.eu/ (EN)

(2) Nielsen J. et al. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? Clinical Microbiology and Infection. 2019; Volume 25, Issue 10, 1266 – 1276. Fáanleg frá: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. et al. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study. PLoS Med. 2013 Nov; 10(11): e1001558. Fáanleg frá: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Sóttvarnarstofnun Evrópu (ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

Athugið: Upplýsingarnar sem eru í þessum staðreyndablöðum eru ætlaðar fyrir almennar upplýsingar og ætti ekki að nota í staðinn fyrir einstaka sérfræðiþekkingu og mat heilbrigðisstarfsmanns.

Fleiri staðreyndablöð

Kíghósti

Helstu staðreyndir um kíghósta, einkenni, fylgikvilla, áhættuþætti, hvernig sjúkdómurinn dreifist, forvarnir og meðferð.

Mislingar

Helstu staðreyndir um mislinga, einkenni, fylgikvilla, áhættuþætti, hvernig sjúkdómurinn dreifist, forvarnir og meðferð.