Praćenje sigurnosti cjepiva i izvješćivanje o nuspojavama

Nakon što je cjepivo odobreno za primjenu, nacionalna nadležna tijela u državama EU-a / EGP-a i Europska agencija za lijekove (EMA), kontinuirano prate nuspojave kod osoba koje su primile cjepivo.

Time se osigurava što ranije otkrivanje i kontrola svih mogućih rizika.

EMA provjerava nove informacije o sigurnosti svih cjepiva dostupnih u Europi. Analizira brojne izvore podataka, uključujući:

  • izvješća bolesnika, roditelja i liječnika;
  • klinička ispitivanja;
  • medicinsku literaturu;
  • informacije koje razmjenjuju druga regulatorna tijela.

EMA detaljno procjenjuje sumnje na nuspojave kako bi utvrdila postoji li uzročna veza sa cjepivom ili ne. Tim se pristupom doprinosi isključivanju mogućnosti da se radilo o slučajnosti ili da su nuspojave uzrokovane čimbenicima koji nisu povezani sa samim cjepivom. One mogu biti posljedica bolesti ili stresa zbog cijepljenja.

Ovaj videozapis dostupan je na 24 jezika EU-a. Uključite podnaslove na svojem jeziku.

EMA i druga europska regulatorna tijela poduzimaju mjere prema potrebi. Na primjer, izdaju ažurirane smjernice zdravstvenim radnicima, a ponekad ograničavaju primjenu cjepiva u određenim skupinama.

Bolesnici, liječnici i farmaceutske tvrtke trebaju prijaviti sve sumnje na nuspojave nacionalnim regulatornim tijelima za lijekove. Više informacija o izvješćivanju o sumnjama na nuspojave nalazi se u informacijama za propisivanje, u uputi o cjepivu ili ueuropskoj bazi podataka za prijavu sumnji na nuspojave lijekova.

Informacije o prijavljenim sumnjama na nuspojave javno su dostupne u europskoj bazi podataka za prijavu sumnji na nuspojave lijekova.

Postupak praćenja sigurnosti i upravljanja rizicima od lijekova zove se farmakovigilancija. Više informacija potražite ovdje:

Koristi cijepljenja

Cjepivima se sprječavaju bolesti koje bi mogle uzrokovati zdravstvene probleme, invaliditet ili smrt. Mnoge su bolesti sada rijetke zbog cijepljenja.

Odobrenje cjepiva u Europskoj uniji

Informacije o odobrenju cjepiva, testiranju i znanstvenoj evaluaciji koju provode nadležna tijela kako bi se kontrolirala kvaliteta, učinkovitost i sigurnost.

Djelotvornost cjepiva

Odobrena cjepiva učinkovita su u sprječavanju bolesti, ozbiljnih simptoma i smanjenju prijenosa.

Page last updated 13 ožu 2020