Otsused Euroopa riikides kasutatavate vaktsiinide kohta

elderly lady being vaccinated

Iga Euroopa riik otsustab, mis vaktsiinid on riiklikus vaktsineerimiskavas ja mida rahastab riiklik tervishoiusüsteem. Otsused põhinevad kohalikel tingimustel (nt haiguse sagedus) ja majandusteguritel.

Enamiku ELi/EMP riikide riiklikes vaktsineerimiskavades on vaktsiinid kuni 20 haiguse vastu, mida saavad teatud vanuserühmad. Lisaks soovitatakse vaktsiine kaitseks muude haiguste eest riskirühmadele, näiteks krooniliste terviseprobleemidega inimestele või teatud piirkondadesse reisijatele.

Mõni vaktsiin kaitseb ainult ühe ja mõni mitme haiguse vastu. Mõnikord võidakse vaktsineerida mitme vaktsiiniga korraga mitme nakkushaiguse vastu. Vaktsiinide kooskasutamine on hästi tõendatud ning põhineb selle kasulikkuse ja ohutuse teaduslikel uuringutel.

Riikide vaktsineerimiskavade lisateave: vt ECDC vaktsineerimisgraafik ja ELi/EMP riikides toimuva vaktsineerimise ametlikud veebilehed.

Vaktsineerimise kasulikkus

Vaktsiinid ennetavad haigusi, mis võivad muidu põhjustada raskeid terviseprobleeme, püsivat puuet või isegi surma.

Vaktsiinide heakskiitmine Euroopa Liidus

Enne vaktsiini heakskiitmist ELis peab selle arendaja seda põhjalikult uurima…

Vaktsiinide ohutuse seire ja kõrvalnähtude teatamine

Kui vaktsiin on kasutamiseks heaks kiidetud, jälgivad ELi/EMP riiklikud ametiasutused ja Euroopa Ravimiamet (EMA) pidevalt kõrvalnähte inimestel, kes on saanud seda vaktsiini.

Vaktsiinide efektiivsus

See, kas vaktsiin suudab ennetada teatud haigust, määrab vaktsiini efektiivsuse.

Kuidas vaktsiinid toimivad?

Iga viirus ja bakter tekitab immuunsüsteemis ainulaadse reaktsiooni, mis hõlmab teatud rakukogumit vereringes…

Page last updated 13 Märts 2020