Vaktsiinifaktid

Kogu maailmas kasutatakse vaktsiine väga tõhusa vahendina, millega kaitsta inimesi nakkushaigustesse nakatumise eest. Vaktsiinid takistavad ka haiguste levikut kogukonnas. Vaktsiinid valmistavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) ette kaitsma organismi konkreetse haiguse eest. Peamiselt on need suunatud viirus- ja bakterhaiguste vastu.

Esimene vaktsiin töötati välja 18. sajandil Ühendkuningriigis. See kaitses surmava haiguse rõugete, eest. Rõuged on nüüd likvideeritud kogu maailma inimestel, tänu vaktsineerimisele. Teadaolevalt viimane kord haigestuti looduslikult rõugetesse 1977. aastal Somaalias.

Tänapäeval on vaktsiinid olemas paljude haiguste vastu. Tehakse uuringuid, et arendada vaktsiine veel rohkemate haiguste vastu. Hiljuti töötati välja vaktsiin Ebola viiruse vastu ja arendamisel on vaktsiin, mis kaitseb inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) eest.

Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.

Ohutus, kvaliteet ja standardid

Enne uue vaktsiini kasutamist tehakse sellega põhjalikke uuringuid. Vaktsiin kiidetakse kasutamiseks heaks Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ainult pärast uuringutulemuste teaduslikku hindamist, et tagada kvaliteet, ohutus ja tõhusus.

Hinnang peab tõendama, et vaktsiini kasulikkus inimeste kaitsmisel haiguste eest on oluliselt suurem kui mis tahes võimalik risk. Teaduseksperdid, kes hindavad vaktsiine, kaalutlevad kasulikkust ja võimalikke riske alati väga hoolikalt, eriti seepärast, et vaktsiine kasutavad terved inimesed.

Ainult pärast heakskiitmist tohib vaktsiini toota, turustada ja kasutada inimeste kaitseks. Pidevalt toimub vaktsiini järelevalve, et tagada selle püsiv ohutus ja tõhusus.

Nagu mis tahes ravim, võib vaktsiin tekitada mõnel inimesel kõrvalnähte, kuid need on tavaliselt kerged ja lühiajalised. Need on näiteks väike palavik või süstekoha valu või punetus. Raskeid kõrvalnähte esineb väga harva.

Vaktsineerimise kasulikkus

Vaktsiinid ennetavad haigusi, mis võivad muidu põhjustada raskeid terviseprobleeme, püsivat puuet või isegi surma.

Vaktsiinide heakskiitmine Euroopa Liidus

Enne vaktsiini heakskiitmist ELis peab selle arendaja seda põhjalikult uurima…

Vaktsiinide ohutuse seire ja kõrvalnähtude teatamine

Kui vaktsiin on kasutamiseks heaks kiidetud, jälgivad ELi/EMP riiklikud ametiasutused ja Euroopa Ravimiamet (EMA) pidevalt kõrvalnähte inimestel, kes on saanud seda vaktsiini.

Vaktsiinide efektiivsus

See, kas vaktsiin suudab ennetada teatud haigust, määrab vaktsiini efektiivsuse.

Kuidas vaktsiinid toimivad?

Iga viirus ja bakter tekitab immuunsüsteemis ainulaadse reaktsiooni, mis hõlmab teatud rakukogumit vereringes…

Otsused Euroopa riikides kasutatavate vaktsiinide kohta

Iga Euroopa riik otsustab, mis vaktsiinid on riiklikus vaktsineerimiskavas ja mida rahastab riiklik tervishoiusüsteem.

Page last updated 13 Märts 2020