Usaldusväärsed allikad

Terviseteavet otsides võib olla raske hinnata, kas leitud teave on kvaliteetne ja täpne. Vaktsineerimise kohta on internetis ja suhtlusmeedias rohkesti teavet, milles alati ei saa olla kindel.

Võib tekkida küsimus, kust leida täpset teavet, kellelt pärineb leitud teave ja kas teavet toetavad teaduslikud tõendid.

Siin jaotises on lingid teiste riiklike ja rahvusvaheliste tervishoiuorganisatsioonide veebilehtedele, et lihtsustada juurdepääsu usaldusväärsetele teabeallikatele:

Vaccine Safety Net

Vaccine Safety Net (VSN) – sõna-sõnalt vaktsiini-turvavõrk – on Maailma Terviseorganisatsiooni korraldatav ülemaailmne veebilehtede võrgustik, mis pakub usaldusväärset teavet vaktsiinide ohutuse kohta. Võrgustiku lisateave: https://vaccinesafetynet.org. Võrgustiku liikmed ja nende veebilehtede lingid: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

ELi ja EMP riikide ametlikud veebilehed

Allpool on lingid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna rahvaterviseorganisatsioonide ametlikele veebilehtedele, millel on teave vaktsineerimise kohta.

 

Austria

Belgia

Bulgaaria

Horvaatia

Tšehhi Vabariik

Taani

Eesti

Soome

Prantsusmaa

Saksamaa

Kreeka

Ungari

Island

Iirimaa

Itaalia

Läti

Leedu

Luksemburg

Malta

Madalmaad

Norra

Poola

Portugal

Rumeenia

Slovakkia

Sloveenia

Hispaania

Rootsi

Page last updated 13 Märts 2020