Συστατικά του εμβολίου

Vaccine components

Ένα εμβόλιο περιέχει ένα ή περισσότερα αντιγόνα καθώς και άλλα συστατικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

  • ανοσοενισχυτικές ουσίες: βελτιώνουν την ανοσοαπόκριση στο εμβόλιο καθιστώντας την αντίδραση ισχυρότερη, ταχύτερη και με μεγαλύτερη διάρκεια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το αλουμίνιο·
  • έκδοχα: πρόκειται για αδρανή συστατικά, όπως το νερό ή το χλωριούχο νάτριο (άλας), καθώς και για συντηρητικά ή σταθεροποιητές που βοηθούν το εμβόλιο να παραμείνει αναλλοίωτο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, διατηρώντας έτσι τη δραστικότητά του.

Οι ουσίες αυτές ελέγχονται συνεχώς ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία τους σε επίπεδα που έχουν αποδειχθεί ασφαλή. Οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν εάν τα οφέλη των εμβολίων αντισταθμίζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν ίχνη και άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία παρασκευής του εμβολίου, όπως ωολευκωματίνη (πρωτεΐνη που υπάρχει στα αυγά) ή νεομυκίνη (αντιβιοτικό).

Κάθε φορά που οι ουσίες αυτές βρίσκονται σε επίπεδα που ενδέχεται να ενεργοποιήσουν την αντίδραση ενός ευαίσθητου ή αλλεργικού ατόμου, η παρουσία τους δηλώνεται στις πληροφορίες που παρέχονται στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς σχετικά με το εμβόλιο. Για παράδειγμα το φύλλο οδηγιών χρήσης αναφέρει εάν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις για τη χρήση του εμβολίου σε άτομα με ορισμένες αλλεργίες, όπως είναι τα εμβόλια που περιέχουν ίχνη αυγού για τα άτομα που έχουν αλλεργία στο αυγό.

 

Page last updated 13 Μαρ 2020