Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εμβόλια που χορηγούνται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

elderly lady being vaccinated

Κάθε ευρωπαϊκή χώρα αποφασίζει σχετικά με τα εμβόλια που θα συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών της και θα χρηματοδοτούνται από το εθνικό σύστημα υγείας της. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με βάση τις τοπικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα τη συχνότητα εμφάνισης μιας νόσου, καθώς και οικονομικούς παράγοντες.

Τα περισσότερα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών στην ΕΕ/στον ΕΟΧ προβλέπουν τη χορήγηση εμβολίων για έως είκοσι νόσους τα οποία χορηγούνται στον εθνικό πληθυσμό σε συγκεκριμένες ηλικίες. Επιπλέον, ενίοτε συνιστάται να χορηγούνται εμβόλια για την προστασία των ομάδων "υψηλού κινδύνου", όπως είναι τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή που προγραμματίζουν να ταξιδέψουν σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ορισμένα εμβόλια παρέχουν προστασία έναντι μίας μόνο νόσου και άλλα έναντι περισσοτέρων. Κάποιες φορές, ενδέχεται να χορηγηθούν ταυτοχρόνως περισσότερα από ένα εμβόλια τα οποία παρέχουν προστασία έναντι περισσότερων μολυσματικών νόσων. Ο συνδυαστική χρήση εμβολίων είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες σχετικά με τα οφέλη και την ασφάλειά της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών διατίθενται στο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών του ECDC ECDC vaccine scheduler και στους επίσημους δικτυακούς τόπους για την ανοσοποίηση των χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ που παρατίθενται εδώ.

Οφέλη από τον εμβολιασμό

Τα εμβόλια προλαμβάνουν νόσους οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα...

Τρόπος δράσης των εμβολίων

Κάθε ιός και βακτήριο ενεργοποιεί μια μοναδική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στην οποία συμμετέχει ένα συγκεκριμένο...

Page last updated 13 Μαρ 2020