Εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός προστατεύει τα άτομα από σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή λοιμώδεις νόσους, όπως γρίπη, διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης, ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσος και πολιομυελίτιδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εμβολιασμός προλαμβάνει τη μόλυνση 2,7 εκατομμυρίων ανθρώπων από ιλαρά, 1 εκατομμυρίου ανθρώπων από κοκκύτη και 2 εκατομμυρίων βρεφών από τον νεογνικό τέτανο ετησίως (1).

Στο παρελθόν, πολλοί άνθρωποι πέθαιναν από ασθένειες που σήμερα προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Επίσης, πολλοί υπέφεραν από τις επιπλοκές που προκαλούνται από τις ασθένειες, όπως π.χ. τύφλωση λόγω ιλαράς, και πολλά βρέφη γεννιούνταν με κώφωση, καταρράκτη ή νοητική υστέρηση, επειδή οι μητέρες τους είχαν νοσήσει από ερυθρά κατά την εγκυμοσύνη. Η πολιομυελίτιδα –όπως θυμούνται όσοι έχουν γεννηθεί πριν από τη δεκαετία του ‘60– ήταν κάποτε η κύρια αιτία θανάτου, παράλυσης και χρόνιας αναπηρίας στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές.

Ποιος είναι ο βαθμός μεταδοτικότητας των διαφόρων ασθενειών;

how contagious measles is
Ιλαρά

Ιλαρά

12-18 άτομα

Η κεντρική κουκίδα αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει προσβληθεί από την ασθένεια. Οι συνδεόμενες κουκίδες δείχνουν τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό μη εμβολιασμένων ατόμων που δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν και θα μπορούσαν να μολυνθούν από το άτομο που νοσεί. Εμφανίζεται τόσο η πιο συντηρητική εκτίμηση (εσωτερικός δακτύλιος, πιο σκούρες κουκίδες) όσο και η μέγιστη εκτίμηση (εξωτερικός δακτύλιος, ανοιχτόχρωμες κουκίδες).

how contagious mumps is
Παρωτίτιδα

Παρωτίτιδα

4-7 άτομα

Η κεντρική κουκίδα αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει προσβληθεί από την ασθένεια. Οι συνδεόμενες κουκίδες δείχνουν τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό μη εμβολιασμένων ατόμων που δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν και θα μπορούσαν να μολυνθούν από το άτομο που νοσεί. Εμφανίζεται τόσο η πιο συντηρητική εκτίμηση (εσωτερικός δακτύλιος, πιο σκούρες κουκίδες) όσο και η μέγιστη εκτίμηση (εξωτερικός δακτύλιος, ανοιχτόχρωμες κουκίδες).

how contagious pertussis is
Κοκκύτης

Κοκκύτης

12-17 άτομα

Η κεντρική κουκίδα αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει προσβληθεί από την ασθένεια. Οι συνδεόμενες κουκίδες δείχνουν τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό μη εμβολιασμένων ατόμων που δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν και θα μπορούσαν να μολυνθούν από το άτομο που νοσεί. Εμφανίζεται τόσο η πιο συντηρητική εκτίμηση (εσωτερικός δακτύλιος, πιο σκούρες κουκίδες) όσο και η μέγιστη εκτίμηση (εξωτερικός δακτύλιος, ανοιχτόχρωμες κουκίδες).

how contagious rubella is
Διφθερίτιδα/Ερυθρά

Διφθερίτιδα/Ερυθρά

6-7 άτομα

Η κεντρική κουκίδα αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει προσβληθεί από την ασθένεια. Οι συνδεόμενες κουκίδες δείχνουν τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό μη εμβολιασμένων ατόμων που δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν και θα μπορούσαν να μολυνθούν από το άτομο που νοσεί. Εμφανίζεται τόσο η πιο συντηρητική εκτίμηση (εσωτερικός δακτύλιος, πιο σκούρες κουκίδες) όσο και η μέγιστη εκτίμηση (εξωτερικός δακτύλιος, ανοιχτόχρωμες κουκίδες).

how contagious influenza is
Γρίπη

Γρίπη

1-4 άτομα

Η κεντρική κουκίδα αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει προσβληθεί από την ασθένεια. Οι συνδεόμενες κουκίδες δείχνουν τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό μη εμβολιασμένων ατόμων που δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν και θα μπορούσαν να μολυνθούν από το άτομο που νοσεί. Εμφανίζεται τόσο η πιο συντηρητική εκτίμηση (εσωτερικός δακτύλιος, πιο σκούρες κουκίδες) όσο και η μέγιστη εκτίμηση (εξωτερικός δακτύλιος, ανοιχτόχρωμες κουκίδες).

Πηγή: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines.

Fifth Edition 2008, Elsevier Inc.

Ο εμβολιασμός συμβάλλει στην πρόληψη της διάδοσης των ασθενειών στην κοινότητα. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εμβολιάζεται, οι λοιμώδεις νόσοι δεν μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα. Αυτή η προστασία είναι γνωστή ως "συλλογική ανοσία" (επίσης γνωστή ως "ανοσία της αγέλης"). Ο εμβολιασμός μπορεί να εξαλείψει τις ασθένειες ή να περιορίσει σημαντικά την εκδήλωση νέων κρουσμάτων.

Χάρη στον εμβολιασμό:

  • η ευλογιά έχει εκλείψει παγκοσμίως·
  • η πολιομυελίτιδα έχει σταματήσει να μεταδίδεται στα περισσότερα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Ο εμβολιασμός προλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ορισμένων τύπων προκαρκινικών όγκων και καρκίνων, για παράδειγμα:

  • ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου και άλλων μορφών καρκίνου που προκαλούνται από τον ιό HPV
  • ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας B μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή του καρκίνου του ήπατος που οφείλεται σε χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας B.

Τα προγράμματα εμβολιασμού έχουν ευρύτερα κοινωνικά οφέλη. Συμβάλλουν στη μείωση της κοινωνικής, ψυχολογικής και οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι ασθένειες για τους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας, αφενός, τις πιέσεις στα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και δίνοντας, αφετέρου, στους πολίτες τη δυνατότητα να ασκούν παραγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Ο εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη ανοσίας κατά των νόσων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, σε αντίθεση με την ανάπτυξη ανοσίας με φυσική νόσηση. Ο εμβολιασμός προλαμβάνει την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας, τα οποία μπορεί να είναι σοβαρά.

--------------------------------------------------------------------

Παραπομπές:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Πότε πρέπει να εμβολιαζόμαστε

Βρείτε εθνικά προγράμματα εμβολιασμού για χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ που προσφέρουν εμβολιασμούς για συγκεκριμένες ηλικίες και πληθυσμούς.

Page last updated 13 Μαρ 2020