Indholdsstoffer i en vaccine

Vaccine components

Ud over en eller flere antigener er der også andre indholdsstoffer i en vaccine. Disse omfatter:

  • adjuvanser: disse forstærker immunresponsen på vaccinen, så responsen bliver stærkere, hurtigere og opretholdes over tid. Et eksempel herpå er aluminium;
  • hjælpestoffer: disse er de ikkeaktive indholdsstoffer, såsom vand eller natriumchlorid (salt), samt de konserveringsmidler eller stabilisatorer, som sørger for, at vaccinen forbliver uændret ved opbevaring, og holder den aktiv.

Disse stoffer kontrolleres løbende for at sikre, at de forefindes i de mængder, der er påvist at være sikre. Myndighederne kontrollerer, at fordelene opvejes mod risikoen for eventuelle reaktioner over for dem.

Der kan også være spor af andre stoffer, der anvendes i fremstillingsprocessen, såsom ovalbumin (et protein, der findes i æg) og neomycin (et antibiotikum).

Når disse stoffer er til stede i en mængde, som kan udløse en reaktion hos overfølsomme eller allergiske personer, anføres de i den information, sundhedspersonale og patienter modtager om vaccinen. F.eks. fremgår det af indlægssedlen, hvis der er særlige forholdsregler vedrørende brugen af en vaccine hos personer med visse allergier, såsom vacciner indeholdende spor af æg hos personer med æggeallergi.

 

Page last updated 13 mar 2020