Fordele ved vaccination

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Vacciner forebygger sygdomme, der ellers kan medføre alvorlige helbredsproblemer, permanent invalidering eller endda være dødelige. Flere hundrede millioner mennesker over hele verden bliver hvert år vaccineret for at være beskyttet mod alvorlige sygdomme.

I 2018 fik eksempelvis ca. 86 % af spædbørnene verden over tre doser af den vaccine, der beskytter mod difteri, stivkrampe og kighoste (DTP-vaccinen), og 85 % af spædbørnene verden over fik tre doser poliovaccine (1).

I modsætning til en behandling, der gives for at helbrede en sygdom, gives vacciner normalt til raske personer for at forebygge sygdom. Derfor er de langsigtede fordele ved at blive vaccineret måske ikke altid umiddelbart synlige.

Mange smitsomme sygdomme er meget sjældne i dag takket være vaccinationer, og derfor glemmes de negative konsekvenser af disse sygdomme indimellem. Hvis man holder op med at vaccinere, kan mange af disse sygdomme og relaterede udbrud vende tilbage.

Eksempel: mæslinger

Mæslinger var næsten blevet udryddet i mange europæiske lande.

Men siden oktober 2016 er der sket en genopblussen af mæslinger i EU/EØS med udbrud i adskillige lande (2) som følge af et fald i antallet af vaccinerede personer.

Mæslinger kan være en alvorlig og endda livstruende sygdom. Du kan læse mere herom i faktabladet om mæslinger.

Den eneste beskyttelse mod mæslinger er vaccination. MFR-vaccinen beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. MFR-vaccinen er sikker og effektiv.

Eksempel: kighoste

Kighoste er en sygdom, der påvirker luftvejene, og som kan sprede sig hurtigt. Den vil hos spædbørn ofte føre til hospitalsindlæggelse, idet risikoen for komplikationer og hospitalsindlæggelse er størst hos spædbørn under tre måneder. Den kan forårsage kraftige hosteanfald og varer typisk 3-6 uger.

Komplikationerne kan omfatte lungebetændelse, encefalopati (hjernesygdom), krampeanfald og dødsfald. Du kan læse mere herom i faktabladet om kighoste.

Vaccination mod kighoste indgår i de nationale immuniseringsprogrammer i EU. Vaccinen beskytter børn mod kighoste og har kun mindre bivirkninger. Ca. 20 % af spædbørn får rødme og ømhed på injektionsstedet. Under 5 % får feber.

--------------------------------------------------------------------

Referencer:

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) Risikovurdering fra ECDC "Who is at risk for measles in the EU/EEA?", 28. maj 2019 (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Godkendelse af vacciner i EU

Før en vaccine kan godkendes i EU, skal den testes grundigt af udvikleren...

Overvågning af vaccinesikkerhed og indberetning af bivirkninger

Når en vaccine er godkendt til brug, foretager de nationale myndigheder i EU/EØS og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) løbende overvågning af bivirkninger hos personer, der har fået vaccinen.

Hvor effektiv er en vaccine?

Hvor effektiv en vaccine er, afhænger af dens evne til at forebygge en bestemt sygdom.

Sådan virker vacciner

Hver virus og bakterie udløser en unik respons i immunforsvaret, som involverer en bestemt gruppe celler i...

Beslutninger om vacciner i forskellige europæiske lande

De europæiske lande beslutter hver især, hvilke vacciner der skal indgå i deres nationale vaccinationsprogrammer og finansieres af deres nationale sundhedssystemer.

Page last updated 13 mar 2020