Fakta om vacciner

Vacciner anvendes overalt i verden som et effektivt middel til at beskytte mennesker mod smitsomme sygdomme. De er også med til at forhindre, at sygdomme spredes i nærsamfundet. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal beskytte sig mod en bestemt sygdom. De virker hovedsageligt mod sygdomme, der skyldes virusser eller bakterier.

Den første vaccine blev udviklet i det 18. århundrede i Det Forenede Kongerige. Det var en vaccine mod kopper, en dødelig sygdom. Kopper hos mennesker er nu udryddet i hele verden takket være vaccination. Det sidst kendte naturligt forekommende tilfælde blev indberettet i 1977 i Somalia.

Nu til dags findes der vacciner mod mange sygdomme. Inden for forskningen arbejdes der konstant på at udvikle vacciner mod flere sygdomme. For nylig blev der udviklet en vaccine mod ebolavirussygdom, og der forskes lige nu i vacciner mod humant immundefektvirus (hiv).

Denne video er tilgængelig på 24 sprog. Se undertekster på dit sprog.

Sikkerhed, kvalitet og standarder

Før en ny vaccine kan tages i brug, skal den testes grundigt. Vaccinen kan kun godkendes til brug i Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), når der er foretaget en videnskabelig evaluering af resultaterne af disse test for at sikre dens kvalitet, sikkerhed og effektivitet.

Denne evaluering skal påvise, at fordelene ved en vaccine, der beskytter mennesker mod sygdomme, langt overstiger de potentielle risici. Videnskabelige eksperter, der evaluerer vacciner, vejer altid fordelene op mod de potentielle risici, navnlig fordi vacciner gives til raske mennesker.

Kun efter, at den er godkendt, kan en vaccine sættes i produktion, markedsføres og bruges til at beskytte mennesker. Vaccinen overvåges løbende for at sikre, at den forbliver sikker og effektiv.

Som ved ethvert lægemiddel kan der opstå bivirkninger ved vaccination, men disse er sædvanligvis lette og kortvarige. De kan omfatte let feber eller smerter eller rødme på injektionsstedet. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne.

Fordele ved vaccination

Vacciner forebygger sygdomme, der ellers kan medføre alvorlige helbredsproblemer, permanent invalidering eller endda være dødelige.

Godkendelse af vacciner i EU

Før en vaccine kan godkendes i EU, skal den testes grundigt af udvikleren...

Overvågning af vaccinesikkerhed og indberetning af bivirkninger

Når en vaccine er godkendt til brug, foretager de nationale myndigheder i EU/EØS og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) løbende overvågning af bivirkninger hos personer, der har fået vaccinen.

Hvor effektiv er en vaccine?

Hvor effektiv en vaccine er, afhænger af dens evne til at forebygge en bestemt sygdom.

Sådan virker vacciner

Hver virus og bakterie udløser en unik respons i immunforsvaret, som involverer en bestemt gruppe celler i...

Beslutninger om vacciner i forskellige europæiske lande

De europæiske lande beslutter hver især, hvilke vacciner der skal indgå i deres nationale vaccinationsprogrammer og finansieres af deres nationale sundhedssystemer.

Page last updated 13 mar 2020