Huvudsyftet med webbplatsen är att tillhandahålla korrekta, objektiva och aktuella fakta om vacciner och vaccination. Den ger även en översikt över mekanismerna på plats i Europeiska unionen (EU) för att säkerställa att tillgängliga vacciner uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och ändamålsenlighet. Läs mer.

Humant papillomvirus

Infektion med humant papillomvirus (HPV) är en virusinfektion som huvudsakligen överförs sexuellt genom direkt kontakt...

Influensa

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av en infektion med ett influensavirus. I Europa förekommer influensa...

Kikhosta

Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom i lungor och luftvägar som orsakas av bakterier. Den ger kraftig och långvarig hosta.

Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.

Fördelar med vaccination för enskilda individer

Vaccination skyddar enskilda mot sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för...

Fördelar med vaccination för samhället

Vaccination skyddar vaccinerade personer och personer i deras omgivning som riskerar få...

Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet som ingår i immunförsvaret.

Godkännande av vacciner i Europeiska unionen

Innan ett vaccin kan godkännas i EU måste det testas noggrant av den...

När ska man vaccinera?

Vacciner skyddar människor under olika skeden i livet. Vacciner rekommenderas vid olika åldrar...

Effektiviteten hos vacciner

Ett vaccins förmåga att förebygga en särskild sjukdom avgör hur effektivt det är.