Den europeiska portalen för vaccinationsinformation (EVIP) är en EU-webbplats som innehåller korrekta, objektiva och aktuella fakta om vacciner och vaccination i allmänhet. Läs mer

Hepatit B

Nyckelfakta om hepatit B: symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridningsvägar, förebyggande och behandling.

Humant papillomvirus

Nyckelfakta om humant papillomvirus (HPV), symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Influensa

Nyckelfakta om influensa, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur den sprids, förebyggande och behandling.

Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.

När ska man vaccinera?

Hitta nationella vaccinationsscheman för EU-/EES-länder som erbjuder vaccinationer för specifika åldersgrupper och populationer.

Effektiviteten hos vacciner

Godkända vacciner är effektiva när det gäller att förebygga sjukdomar och allvarliga symtom och att minska spridningen.